Burgemeester te voortvarend met inbeslagname Mechelse herder "Ziva" | Dogzine

Burgemeester te voortvarend met inbeslagname Mechelse herder "Ziva"

stockfoto mechelse herder

De burgemeester van Roosendaal is te kort door de bocht gegaan toen hij eind vorig jaar besloot dat een kort aanlijngebod en een muilkorfplicht onvoldoende was om de Mechelse herder “Ziva” in toom te houden. Hij heeft te weinig naar de eigenaar van de hond geluisterd toen deze aangaf zich aan een eventueel muilkorf- en aanlijngebod te zullen houden.

Waar gaat het precies om? Op 11 september vorig jaar wordt een 11-jarige jongen in de gemeente Roosendaal gebeten door de Mechelse herder Ziva tijdens het buitenspelen in het park. De lezingen lopen uiteen, de eigenaar zou het bijtincident niet hebben gezien, beweert hij, de kinderen beweren dat hij het gezien moet hebben.  Een behandeling in het ziekenhuis is noodzakelijk, en op 12 september doen de ouders van de jongen aangifte.  De eigenaar van de hond was niet vrijwillig van plan de hond af te geven, dus op 14 september heeft de politie “Ziva” in beslag genomen. Ziva bleek volgens een dierenarts ook gewoon prima verzorgd te zijn. Het assessment-team, die het gedrag moet beoordelen, oordeelt later dat Ziva als pup waarschijnlijk onvoldoende gesocialiseerd was, en daardoor zenuwachtig en al te zeer bereid haar eigenaar tegen zaken te verdedigen. “moeilijk af te leren” meent het assessment-team, dus herplaatsing bij een zeer ervaren eigenaar is nodig, of anders euthanasie. Kort daarop wordt besloten de hond te herplaatsen.

De oorspronkelijke eigenaar stapt desondanks ook naar de rechter, want hij vindt dat de burgemeester hem had moeten geloven toen hij zei dat een aanlijn- en muilkorfgebod eerst had moeten worden opgelegd, voordat inbeslagname volgde. Ziva had nog nooit iemand gebeten voor dit incident. Het beslag dat de burgemeester deed op grond van artikel 172 van de gemeentewet (3e lid)  (“De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde.”) was te snel genomen. De rechtbank Midden zeeland gaf de eigenaar daarop in eerste instantie geen gelijk, volgens die rechtbank had de burgemeester wel degelijk goed gehandeld en was er vrees voor verstoring van de openbare orde omdat de buurt erg ongerust was geworden. Maar het Hof fluit nu én de burgemeester én de rechtbank Midden Zeeland terug. De burgemeester was te snel met het gebruik van artikel 172, en had wel degelijk een muilkorfgebod kunnen opleggen, aldus het Hof. “(…) de burgemeester moest beoordelen of kon worden volstaan met een minder vergaande maatregel, zoals het opleggen van een muilkorf- en kortaanlijngebod. In dat geval mag de burgemeester zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet niet aanwenden.”

Zowel het besluit van de burgemeester als de uitspraak van de rechtbank Midden Zeeland worden vernietigd, en de gemeente Roosendaal moet de proceskosten betalen.

Bij de foto: stockfoto Mechelse herder, niet "Ziva".


 


 

Wellicht ook interessant

Hug of potentieel gevaar

Teckels net zo gevaarlijk als Pitbulls. Wie bijt er nu vaak?

Een test voor eigenaren van agressieve (vecht)honden.  Naar aanleiding van een bitincident waarbij een jong kind in het gezicht werd gebeten door een pitbull-achtige hond hebben de "vechthonden" he

Door Sisyfus - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7718293

Tweede kamer wil minder bijtincidenten maar is verdeeld over hoe

Dat er iets moet gebeuren aan alle bijtincidenten met "vechthonden", is duidelijk, maar hoe dat moet, daar is de politiek het niet over eens.

stockfoto

Hondeneigenaren herkennen dreigsignalen tussen hond en kind heel slecht

Hondeneigenaren zijn er nog slechter in om de lichaamstaal van honden tijdens de omgang met kinderen te "verstaan" dan niet-hondeneigenaren. tot die conclusie komt Dr.