Privacy | Dogzine

Privacy

Privacystatement

Dogzine.nl is een online uitgegeven medium. Daarnaast maken wij gebruik van diverse social media-kanalen. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Dogzine.nl worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dogzine.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vastleggen en verwerking van gegevens Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Dogzine.nl, of anderszins gebruik maakt van de diensten van Dogzine.nl, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Dogzine.nl te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij - ten behoeve van het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewaarborgd worden.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan Dogzine.nl aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van Dogzine.nl. Dit gaat bijvoorbeeld om: - Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst. - Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. - Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt. - Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site. Doeleinden Dogzine.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

- Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. - Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Dogzine.nl indien u daarop prijs stelt.

- Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.

- Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Dogzine.nl tracht rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van de Dogzine.nl kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de websiteDogzine.nl bij info@dogzine.nl. Gebruik van Cookies De websites van Dogzine.nl maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Wijzigingen

Dogzine.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 26 april 2016. Vragen Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Dogzine.nl via het e-mailadres privacy@dogzine.nl