erfelijk | Dogzine

erfelijk

Voor het eind van het jaar moeten de normen om te beoordelen of fokkers (van honden en andere gezelschapsdieren) zich wel voldoende aan hun “inspanningsverplichtingen” houden ten aanzien van het fo

Er is een grootschalig onderzoek gedaan naar erfelijke afwijkingen in rashonden én kruisingen, waarvan de resultaten nu bekend zijn.

Nog dit jaar wil Landbouwminister Schouten komen met een betere handhaving op het verbod om schadelijk te fokken met dieren, waaronder honden, met erfelijke afwijkingen.

Van rashonden wordt vaak gezegd dat ze een onaanvaardbaar hoog risico lopen op erfelijk ziektes als gevolg van inteelt of als gevolg van de selectie op bepaalde uiterlijke kenmerken.

De Universiteit Utrecht is een onderzoek gestart naar epilepsie bij honden   Het onderzoek spitst zich toe op de kwaliteit van leven voor de hond en de eigenaar en op de dierenarts.

Recentelijk is er een nieuwe hersenaandoening aangetroffen bij de Nova Scotia Duck Tolling Retriever, kortweg Toller.

Genetisch onderzoek bij de geplande ouderhonden is belangrijk. Elke goede fokker zal dat beamen.

Maagtorsie, in medische termen GDV oftewel Gastric dilatation-volvulus  is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij honden, bij sommige rassen zelfs een grotere doodsoorzaak dan kanker.

Dermoid sinus is een erfelijke huidaandoening in honden. Het is ook bekend als pilonidale sinus.