clinton | Dogzine

clinton

President, First Lady, First Dog. Niet elke term is even bekend in Nederland, maar elke  Amerikaan weet wie de First Dog, oftewel de presidentiële hond, is.