Vogelgriep - geen speurevenementen in januari 2017 | Dogzine

Vogelgriep - geen speurevenementen in januari 2017

vogelgriep

Nog steeds zijn er meldingen van vogelgriep in Nederland. Nog maar kort geleden waren er de eerste meldingen: In Flevoland, op Texel, in Friesland en in Overijssel werden er dode wilde vogels aangetroffen die met H5N8 besmet bleken. In januari 2017 werd bekend gemaakt dat er de gehele maand geen speurevenementen zullen worden gehouden. Dit maakte de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer bekend
De weilanden die voor de evenementen worden gebruikt zijn te besmettingsgevoelig. Eind januari wordt de situatie opnieuw bekeken.

De verspreiding lijkt zich nog steeds uit te breiden (zie kaartje) en dat is mede te danken aan de vogeltrek. Het risico zit hem dan ook voor het grootste deel in de besmetting via wilde vogels.
kaartje vogelgriep

Aan die vogeltrek kun je weinig doen natuurlijk, de enige optie is dus te zorgen dat de besmette dieren die eraan overlijden niet zorgen voor verdere besmetting. Om die reden worden er op plaatsen waar besmettingsgevaar zou kunnen dreigen ook gezocht naar maatregelen.

De plaatsen waar de vogels bijvoorbeeld rusten voor de nacht of waar ze foerageren zijn voorlopig deels verboden terrein, om zo eventuele verspreiding zoveel mogelijk voor te zijn.

Europa

Onderweg naar het zuiden trekken vogels van Noordoost Europa naar het zuidwesten om daar de winter door te brengen. Onderweg wordt de ziekte zo verspreid langs hun route.

Ook landen als Duitsland, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen en Zwitserland kampen inmiddes met het probleem. Ook via diertransporten kan het virus verspreid raken. Het ministerie heeft inmiddels steeds verdergaande maatregelen ingesteld.


Contactverbod  verbodsbord

Er zijn inmiddels op diverse manieren contactverboden opgesteld.
Pluimveebedrijven mogen alleen nog worden bezocht door werknemers, en bij aantreffen van het virus is er een vervoersverbod rondom het bedrijf.
Bezoekers van dierentuinen en boerderijen mogen geen contact meer maken met de aldaar gehouden vogels.
Jagers mogen zich niet meer richten op watervogels, en mogen ook de jacht van watervogels zelf niet storen.
En tot slot worden er verboden afgekondigd voor diverse gebieden, waar ook honden zich niet meer mogen ophouden. Let daarom goed op de borden ter plaatse en houd je er ook aan!

Wellicht ook interessant

stop yulin

Raad van Beheer wijzigt standpunt ten opzichte van World Dog Show 2019 in China

Er is al lange tijd wereldwijd onrust in de kynologie sinds de FCI China verkoos tot gastland voor de World Dog Show in 2019.

Basset Hound op de Winner 2016 in Amsterdam

Het gaat beter met de Basset Hound

In Engeland werd onlangs bekend gemaakt dat de Basset Hound dusdanig in gezondheid verbeterd is dat hij in een categorie geplaatst is waar de aandacht voor gezondheid minder extreem noodzakelijk is

Van der Steur

Houdverbod voor dieren wordt strenger

Tot nog toe was een houdverbod van dieren alleen een toegevoegde maatregel bij een andere opgelegde straf. Het gaat dan om extra aanpak van dierenmishandelaars.