Jachtverbod vanwege vogelgriep is geschrapt | Dogzine

Jachtverbod vanwege vogelgriep is geschrapt

jachthond met vogel

Het jachtverbod dat in werking werd gesteld vanwege de oprukkende vogelgriep in ons land zorgde ervoor dat organisatoren van jachtproeven creatief te werk moesten gaan. Voor hen betekende het dat er geen gevogelte (koud of warm wild) gebruikt mocht worden tijdens de proeven, en er mochten bovendien geen proeven plaats vinden op plekken waar (water)vogels zich huisvesten. Dit om te voorkomen dat vogels opgeschrikt raken en zich verplaatsen, en hiermee de mogelijke vogelgriep verspreiden. Binnen fokkerijen en pluimveebedrijven gelden strenge regels als er vogelgriep wordt geconstateerd, maar vogels in de natuur blijken één van de belangrijkste besmettingsbronnen te zijn.

Op 9 december laat de staatssecretaris van economische zaken weten dat het jachtverbod wordt geschrapt. De deskundigen van het ministerie hebben geconcludeerd dat ‘op dit moment de bijdrage van het huidige jachtverbod aan de vermindering van het risico op besmetting van pluimveebedrijven gering is.’ Dit houdt in dat de jacht op gevogelte weer opgepakt mag worden tot het einde van het jachtseizoen, maar ook dat er weer met (koud) wild mag worden gewerkt op jachthondenproeven. De Nederlandse Jagersvereniging laat via hun website weten blij te zijn met deze wijziging. Zij hebben vanaf het begin van het jachtverbod vanwege de vogelgriep bij het ministerie aangegeven geen nut of noodzaak te zien in deze maatregel. Ook verwijzen zij naar andere praktijken die gevogelte kan verstoren welke in deze periode niet verboden waren, waaronder legeroefeningen en het verjagen van ganzen wat gebeurt met gaskanonnen. Zij roepen hun leden tevens op om het aantreffen van dode vogels te melden bij de NVWA.

Het jachtverbod en de overige maatregelen blijven overigens wel gelden voor Biddinghuizen waar eerder daadwerkelijk vogelgriep werd vastgesteld. In Biddinghuizen en een straal van 10km er omheen geldt nog steeds een jachtverbod, ophokplicht en afschermplicht.

Wellicht ook interessant

vogelgriep

Vogelgriep - geen speurevenementen in januari 2017

Nog steeds zijn er meldingen van vogelgriep in Nederland.

Adolfo Garcia Sastre

De volgende grieppandemie kan wel eens via honden komen...

Zoönoses zijn ziektes die van dier op mens kunnen overgaan. Rabiës is een van de bekendere.

jachthond met vogel

Jachtverbod vanwege vogelgriep is geschrapt

Het jachtverbod dat in werking werd gesteld vanwege de oprukkende vogelgriep in ons land zorgde ervoor dat organisatoren