Van Dam: geen scherpere regels rashondenfokkerij | Dogzine

Van Dam: geen scherpere regels rashondenfokkerij

screenshot website sophia-vereeniging

Staatssecretaris Van Dam ziet geen aanleiding om het Besluit houders van dieren aan te passen. De Sophia-vereeniging had hem daar eind vorig jaar schriftelijk om verzocht, naar aanleiding van de rashondenshow Winner Amsterdam. " De Sophia-Vereeniging vindt (het feit dat de Raad van Beheer de maatregelen neemt, red.) dit onacceptabel en roept staatssecretaris Van Dam op om wettelijke maatregelen te nemen die rashonden beschermen tegen de gevolgen van het fokken op uiterlijk in plaats van op gezondheid."

Zo zou volgens de dierenwelzijnsvereniging artikel 3.4 uit het Besluit houders van dieren de inspanningsverplichting tot definitieve regel gemaakt moeten worden. In lid 2 van het genoemde artikel staat: 

In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

a. ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;

c. ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;

e. het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

Nee, zegt van Dam nu, dat kunnen we niet verplichten." Het absoluut maken van de bepalingen in het hiervoor genoemde lid, waarvoor deze inspanningsverplichting nu geldt, is een onmogelijke opgaaf voor een fokker. Fokken met levende dieren kan nooit 100% garanderen dat er geen erfelijke afwijking wordt doorgegeven of dat er een gedragsafwijking in een nakomeling te zien is."


 


Bovendien, aldus de staatssecretaris, is er op dit moment door de georganiseerde sector van rashondenfokkers (i.e. Raad van Beheer) de verantwoordelijkheid genomen om tot een gezonde en sociale rashond te komen.  ". De ambities zijn verwoord in het ook door u aangehaalde Fairfok-programma. Ik ondersteun dit programma. Daarnaast is ingezet op onderzoek om de problematiek objectief en wetenschappelijk in kaart te brengen. Hiervoor is het door dierenartsen te gebruiken instrument Petscan door de Faculteit Diergeneeskunde (FD) ontwikkeld. Het onderzoeksrapport naar incidenties van erfelijke gebreken is inmiddels door de FD afgerond en zal binnenkort met mijn reactie aan de Tweede Kamer worden gezonden."

En dus wacht Van Dam, of zijn opvolger na 17 maart, eerst de uitkomsten van Fairfok af. "Dit programma moet de kans krijgen om zichzelf te bewijzen."

Wellicht ook interessant

screenshot DOA

Reclame voor vechthonden bedreigt volksgezondheid, of niet?

“Het aanprijzen van “vechthonden” is een bedreiging voor de volksgezondheid” Dat is –in het kort- de inzet van een klacht waarover de reclame code commissie zich recent heeft uitgesproken.

teckel

Engeland gaat teckels screenen voor IVDD

De Dachshund Breed council in het Verenigd Koninkrijk heeft, in nauwe samenwerking met de CVS-group (een samenwerkingsverband van ca.

screenshot facebook

Hoopers krijgt commissie die sport nu nationaal vertegenwoordigt

Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport. Deze sport is geschikt voor elke hond. Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen.