oogziekte | Dogzine

oogziekte

De oogaandoening genaamd “cherry-eye” lijkt vooral voor te komen bij Molossers, en dan met name bij de honden met brede hoofden en relatief korte neuzen.

Cornea Ulceratie is een ernstige aandoening van het hoornvlies. Bij CU is de hoornvlies beschadigd, wat voor veel pijn zorgt en soms verstrekkende gevolgen van hebben.