hondenbelasting | Dogzine

hondenbelasting

De provincie Drenthe is compleet hondenbelastingvrij. Vanaf 1 januari dit jaar is er geen enkele gemeente meer die blaftax heft.

In het merendeel van de Nederlandse gemeentes zijn de nieuwe coalities gevormd, en de wethouders geïnstalleerd.

Het is hoe dan ook een hot topic, de hond als melkkoe van je gemeente, oftewel de hondenbelasting.

Natuurlijk, het loopt weer tegen de verkiezingen, dus politieke partijen laten graag –in positieve zin- van zich horen.