Raad voor Dierenaangelegenheden moet juridische mogelijkheid fokverbod HR-honden gaan uitzoeken | Dogzine

Raad voor Dierenaangelegenheden moet juridische mogelijkheid fokverbod HR-honden gaan uitzoeken

PvdA-kamerlid Moorlag

De regering moet zich inspannen om bij de Raad voor dierenaangelegenheden een advies in te winnen over de juridische mogelijkheden om een import- en fokverbod voor deze honden te realiseren. De motie van D66-kamerlid De Groot werd vanmiddag aangenomen. De Groot constateerde in zijn mening dat het Fairfokprogramma zich slechts op een beperkt aantal rassen richt, en daaruit blijkt al dat het kamerlid helaas geen idee heeft waar hij het over heeft.

Twee andere moties over hoogrisicohonden, beide van PvdA-kamerlid Moorlag, werden ofwel aangehouden, de motie over registratie van bijtincidenten, ofwel verworpen, en dat was de motie waarin de regering zich verplicht om hoogrisicohonden daadwerkelijk te verbieden, cq het houd- en fokverbod uit te werken.

Veel effect zullen de moties niet sorteren, de minister had al aangekondigd een registratie bijtincidenten op te willen zetten, en werkt verder aan een breed wetenschappelijk onderzoek naar hoogrisicohonden en andere mogelijk gevaarlijke honden. Een juridisch advies van de Raad voor dierenaangelegenheden zal zich slechts richten op hoe je een houdverbod ook in een rechtbank daadwerkelijk hard zou kunnen maken.

Niet geheel onverwacht gelet op de verhoudingen in de kamer werden de moties van Graus (PVV) over staatsexamens voor hondenfokkers, aanpak dierenmishandeling op Bonaire en dierenrechten borgen in de wetgeving verworpen. Een levenslang houdverbod voor dierenbeulen valt niet onder Landbouw, maar onder Justitie, die motie werd aangehouden.


 


Stemverhoudingen zijn nog niet bekend, dit artikel wordt ge-update.

Wellicht ook interessant

Door Sisyfus - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7718293

Tweede kamer wil minder bijtincidenten maar is verdeeld over hoe

Dat er iets moet gebeuren aan alle bijtincidenten met "vechthonden", is duidelijk, maar hoe dat moet, daar is de politiek het niet over eens.

Minister Schouten

Wetenschappelijke lijst hoogrisicohonden niet voor volgend jaar

De wetenschappelijk onderbouwde lijst van potentiële hoogrisicohonden gaat er niet komen voor ver in 2019.

PvdA-kamerlid Moorlag

Raad voor Dierenaangelegenheden moet juridische mogelijkheid fokverbod HR-honden gaan uitzoeken

De regering moet zich inspannen om bij de Raad voor dierenaangelegenheden een advies in te winnen over de juridische mogelijkheden om een import- en fokverbod voo