• "Tekenbeet" risico voor chronische nierziekte op latere leeftijd

"Tekenbeet" risico voor chronische nierziekte op latere leeftijd

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

"Tekenbeet" risico voor chronische nierziekte op latere leeftijd

di, 04/03/2018 - 14:33

IDEXX Laboratories, de makers van de SNAP 4Dx-test om blootstelling aan door vectoren overgedragen ziekten (ziektes overgedragen door dieren die zich met bloed voeden) te detecteren, heeft een eigen onderzoek gepubliceerd dat blootstelling aan de ziekteverwekkers die de ziekte van Lyme of Ehrlichiose veroorzaken linkt met nierproblemen op latere leeftijd, zelfs bij dieren die op het moment van de screening geen symptomen vertoonden.

Om als "blootgesteld" aan geïnfecteerde teken te worden beschouwd, moest een patiënt minstens één positief testresultaat voor de vectorovergebrachte ziekte in zijn medische geschiedenis hebben. Patiënten werden geacht een chronische nieraandoening (CKD) te hebben als ze gedurende ten minste 25 dagen een verhoogd SDMA (> 14 μg / dl) en creatinine (> 1,5 mg / dl) en een ongeschikt soortelijk gewicht in de urine (USG <1,030) vertoonden. Om persistentie (chronische ziekte) bij deze patiënten vast te stellen, bleven de SDMA- en de creatinineconcentraties hoger en daalden niet.

Onderzoekers correleerden deze resultaten ook met de geografische gebieden van de patiënt, namelijk of die gebieden al dan niet bekend stonden als risicogebieden voor Lyme en ehrlichiose. Tot de patiëntenpopulatie behoorden mannelijke en vrouwelijke honden van alle rassen tussen de 1 tot 25 jaar (!) oud.

Honden met antilichamen tegen Borrelia burgdorferi, de Lyme-ziekteverwekker, bleken een 43% hoger risico te hebben om nierziektes te ontwikkelen. Honden met antilichamen tegen Ehrlichia-soorten hadden een 300% hoger risico om nierziektes te ontwikkelen als ze in gebieden leefden waar Ehrlichia canis endemisch is (patiënten die niet in endemische gebieden waren gevestigd, vertoonden geen verhoogd risico op nierziektes door blootstelling aan Ehrlichia). De resultaten waren statistisch significant en klinisch relevant, stelt IDEXX dat "aangeeft dat regelmatige monitoring van deze seropositieve patiënten medisch noodzakelijk is".

"Hoewel deze retrospectieve studie niet een ​​oorzakelijk verband vaststelt ondersteunt de studie dat honden die positief testen op de ziekte van Lyme of Ehrlichia een statistisch significant verhoogd risico op ontwikkeling van nierziektes hebben in gebieden waar Lyme en Ehrlichia veel voorkomt.” Het bedrijf adviseert mensen met honden die ooit positief gescreend zijn voor Lyme en Ehrlichia om jaarlijks onderzoek te doen naar nierziektes.

"Om onze huisdieren en onszelf te beschermen, moeten we alert blijven op de risico's", zegt IDEXXnaar aanleiding van het onderzoek en de resultaten. "Dat betekent dat huisdieren regelmatig worden gecontroleerd, inclusief asymptomatische of schijnbaar gezonde, om blootstelling aan geïnfecteerde teken te identificeren."

Om het onderzoek uit te voeren, hebben  de onderzoekers van IDEXX een retrospectieve studie uitgevoerd met behulp van de resultaten uit de patiëntendatabase. Ze hebben een volledig bloedonderzoek verkregen (inclusief SDMA, een biomarker die relatief vroeg in het ziekteproces een nieraandoening kan signaleren) en kregen ook de resultaten van urineonderzoek dat werd gedaan tussen juli 2015 en januari 2017. Vervolgens correleerden ze deze resultaten met vectoroverdraagbare ziektegegevens die werden verzameld tussen januari 2003 en januari 2017.

 

dossier