• Honden kunnen woorden echt begrijpen

Honden kunnen woorden echt begrijpen

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Honden kunnen woorden echt begrijpen

di, 10/16/2018 - 15:20

Als je “Bal” zegt tegen een hond, denkt hij dan ook echt aan een rond, rollend object, aan een bal dus? Daar is recent onderzoek naar gedaan. Met een MRI-apparaat werd in de hersenen van honden gekeken. En al bleek uit een ander recent onderzoek dat honden niet zo slim zijn als we vaak denken, dit onderzoek laat zien dat honden tenminste een aantal woorden ook daadwerkelijk kunnen visualiseren.

Een team van onderzoekers van de Emory Universiteit is diep in het brein van honden gedoken. De eerste resultaten van dit onderzoek werden deze week gepubliceerd in Neuroscience. Daarin wordt hoe de brain imaging-technologie werkt om te zien hoe honden woorden verwerken waarvan ze geleerd hebben dat ze met objecten associëren.

Het team achter deze studie was het eerste team dat een hond trainde zich comfortabel genoeg te voelen om binnen een werkende MRI scanner te komen en er te blijven zonder te worden vastgebonden.

En de resultaten suggereren dat honden inderdaad een rudimentaire neurale representatie van betekenis hebben voor geleerde woorden, waarbij het ene woord van het andere wordt onderscheiden. Met andere woorden, bij “bal” denken ze aan een rond voorwerp dat rolt, bij “botje”  aan iets wits waaraan je kan knabbelen, simplistisch gezegd.

"We weten dat honden de capaciteit hebben om ten minste enkele aspecten van menselijke taal te verwerken, omdat ze kunnen leren om verbale opdrachten uit te voeren", zegt neurowetenschapper Gregory Berns. "Eerder onderzoek wees er echter vooral op dat honden woorden vooral uit de context kenden, door behalve het woord vooral op gebaren, blikken en zelfs de emotionele uitdrukking van hun eigenaar te letten, oftewel, zonder het woord te herkennen.”

Voor dit onderzoek selecteerde het team 12 honden van verschillende rassen die getraind werden om twee verschillende objecten op basis van hun naam op te halen. Het paar objecten van elke hond bestond uit een zacht voorwerp, zoals een knuffelbeest, en een ander exemplaar met een andere textuur, zoals rubber, om het onderscheid te vergemakkelijken.

Vervolgens werd aan de honden, terwijl ze in het MRI-apparaat stonden, een voorwerp getoond en dat werd ofwel “Piggy” ofwel “Monkey” genoemd. Ter controle werden ook andere objecten getoond die met brabbelwoorden werden aangeduid.

Uit de MRI-scans bleek dat honden inderdaad onderscheid maakten in de verschillende woorden. Basale hersenpatronen werden gemeten, waarbij duidelijk onderscheid was tussen het “leren” van een nieuw woord voor een object (novelty detection). Bij nieuwe woorden was er bijvoorbeeld duidelijk meer hersenactiviteit. Doordat de activiteit bij nieuwe woorden veel sterker is dan bij bekende woorden, concluderen de onderzoekers dat ze tenminste een deel van het woord ook echt visualiseren. Bij mensen is dit een bewezen feit, al werkt het daar precies andersom: daar resulteren echte woorden meestal in meer activering dan pseudowoorden, wat activiteit oproept in wat een algemeen semantisch netwerk wordt genoemd. Waarschijnlijk resulteerde een nieuw woord in een verhoogde verwerking bij de honden om het associëren met het nieuwe object dat volgde te vergemakkelijken. De gedragsbias van een hond voor nieuwheid wordt vaak beschreven als een verklaring voor prestaties die anders wordt aangeduid als leren door uitsluiting

De onderzoekers veronderstellen dat de honden mogelijk een grotere neurale activering vertonen in een nieuw woord omdat ze merken dat hun eigenaars willen dat ze begrijpen wat ze zeggen, en ze proberen dit te doen. Berns zei: "Honden willen uiteindelijk hun baasjes behagen en misschien ook een aai, een aardig woord of een treatje krijgen.” Ook denken de onderzoekers dat verbale commando’s bij hondentraining wellicht minder goed werken, honden hebben mogelijk meer aan visuele commando’s, omdat ze een bepaalde handeling zo sneller leren.

bron

Awake fMRI Reveals Brain Regions for Novel Word Detection in Dogs