• Langharige collie en Dwergpoedel meest agressief jegens mensen

Langharige collie en Dwergpoedel meest agressief jegens mensen

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Langharige collie en Dwergpoedel meest agressief jegens mensen

ma, 06/21/2021 - 14:01

De langharige collie is de meest agressieve hond van allemaal, gevolgd door de Toypoedel, de Dwergschnauzer, de Duitse herder en de Spaanse waterhond. Dergelijke onderzoeksresultaten zijn natuurlijk altijd direct goed voor veel reacties (variërend van “ik wist het wel” tot “mijn Collie doet geen vlieg kwaad”.

En het is al te gemakkelijk om een “leuk” artikeltje te schrijven over dergelijke lijstjes. Inderdaad, uit een zeer recent Fins onderzoek naar agressief gedrag jegens mensen komen deze vijf rassen op de hoogste plekken qua agressie. Het onderzoek keek in totaal -via een online vragenlijst door eigenaren ingevuld, naar ruim 13.000 honden, waarbij er 1791 inderdaad agressief gedrag naar mensen vertoonden.

Het onderzoek gaat echter veel verder, en kijkt vooral naar de redenen voor agressief gedrag, meer dan naar alleen een “agressief” ras. De onderzoekers keken naar meer factoren en kwamen tot de conclusie dat factoren als hogere leeftijd, geslacht (reu), angst, kleine lichaamsgrootte, gebrek aan gezelschap van soortgenoten en ervaring van de eigenaar allemaal redenen waren die bijdroegen aan agressie. Het ras hoorde daar ook bij. Agressief gedrag kan ook voortkomen uit pijn, wat suggereert dat sommige zich  agressief gedragende honden een ziekte kunnen hebben, zoals heupdysplasie, of een andere pijnlijke aandoening die hun welzijn aantast.

Agressief gedrag is een ernstig en veelvoorkomend gedragsprobleem bij honden. Het grote publiek krijgt een negatieve mening, er raken mensen gewond (of erger), in sommige landen zijn bepaalde hondenrassen zelfs verboden of vallen ze onder rasspecifieke beperkingen om het potentiële risico op hondenbeten te minimaliseren. Bovendien leidt agressief gedrag vaak tot afstand doen of zelfs euthanasie van de hon.

De ernst van agressief gedrag varieert van bijt- en bijtaanvallen die zelfs tot de dood van een slachtoffer kunnen leiden tot minder ernstig, maar vaker voorkomend grommend en blaffen. Wanneer deze minder ernstige tekenen van agressief gedrag worden meegerekend, komt het agressieve gedrag jegens mensen vrij vaak voor bij gezelschapshonden, hoewel de gerapporteerde verhoudingen verschillen, afhankelijk van de onderzoeksbenaderingen en onderzoekspopulaties. In Iran bijvoorbeeld vertoonde 26% van de honden agressief gedrag tegenover vreemden in een pilotstudie, en in een Engelse hondenpopulatie vertoonde 3% van de honden agressief gedrag tegenover familieleden en 5-7% tegenover vreemden.

Agressief gedrag bij honden is in verband gebracht met verschillende factoren. Een aantal noemden we al, andere faktoren die genoemd worden zijn onder meer wel of niet gecastreerd zijn (uit ander onderzoek blijkt dat gecastreerde honden vaak milder zijn jegens vreemden, maar vaker agressie gedrag gaan vertonen jegens hun eigenaar). Sommige eerdere onderzoeken hebben ook vastgesteld dat grootte een beïnvloedende factor is, waarbij kleine honden zich agressiever gedragen dan grote honden.  Het is gebleken dat honden die in landelijke gebieden leven zich eerder agressief gedragen tegenover vreemden dan honden die in steden wonen. Ook te vroeg bij de moeder weggehaald worden zou de kans op agressief gedrag vergroten.

In dit onderzoek zien de wetenschappers dat oudere honden een hogere kans op agressief gedrag hebben dan jonge honden. Ook zijn reuen vaker agressief,  kleine honden hadden een hogere kans op agressief gedrag dan middelgrote en grote honden ( maar er was geen verschil tussen middelgrote en grote honden) en heel angstige honden waren ook vaker agressief.

De kans op agressief gedrag verschilde tussen rassen. Bij correctie voor andere variabelen in het model waren de rassen met de hoogste kans op agressief gedrag de langharige Collie, Dwergpoedel (niet alleen de toy, ook de dwergpoedel en de middenslag) en de Dwergschnauzer. De rassen met de laagste kans op agressief gedrag waren de Labrador Retriever, Golden Retriever en Laplandse Herder. 

Naast demografische factoren waren ook omgevingsfactoren van invloed op agressief gedrag. Honden die zonder andere honden in het huishouden leefden, hadden een hogere kans op agressief gedrag dan honden die met andere honden leefden. Bovendien hadden honden van beginnende hondenbezitters een grotere kans op agressief gedrag dan honden van eigenaren die eerder ten minste één hond hebben gehad.

De onderzoekers menen dat  langharige Collies ook vaak last van een ander gedragsprobleem, angst, hebben en daarom lijkt het erop dat langharige Collies waarschijnlijk baat zouden hebben bij een meer gedragsgerichte fokkerij. Naast langharige Collies waren er ook andere rassen met een grote kans op agressief gedrag, waaronder de Dwergpoedel, Dwergschnauzer, Duitse Herdershond, Spaanse Waterhond en Lagotto Romagnolo. Sommige van deze nieuwe resultaten qua ras verschillen echter van eerdere onderzoeken. In de studie van Duffy vertoonden de Chihuahua en Jack Russell Terrier de meest ernstige tekenen van agressief gedrag, terwijl deze rassen in dit onderzoek juist erg weinig agressief waren. “Opgemerkt moet worden dat Staffordshire Bull Terrier, een van de rassen die soms verboden zijn juist vanwege hun gedrag, niet tot de meest agressieve rassen in deze studie behoorde. 

Wat de kleine(re) honden betreft menen de onderzoekers dat het er op lijkt  dat kleine honden kwetsbaarder zijn voor gedragsproblemen in het algemeen. Interessant is dat eigenaren kleine honden anders behandelen dan grotere honden, wat het hogere aandeel gedragsproblemen bij kleinere honden gedeeltelijk kan verklaren. Eigenaren van kleine honden spelen en trainen (gehoorzaamheidstraining wordt hier bedoeld) hun honden minder vaak dan eigenaren van grote honden en kleine honden zijn ook vaak minder zindelijk. We vermoeden dat een klein formaat hond gemakkelijker fysiek te hanteren is, zelfs als ze agressie vertonen, en dat mensen zich niet noodzakelijkerwijs bedreigd voelen door kleine honden. Daarom hebben eigenaren minder snel de behoefte agressief gedrag aan te pakken of professionele hulp te zoeken. Bovendien vermoeden we dat, aangezien mensen zich waarschijnlijk niet bedreigd voelen door kleine honden, ze gedrag misschien niet belangrijk vinden bij het nemen van fokbeslissingen. Verder associeerde een recent gepubliceerd onderzoek verschillende problematische gedragingen met genetische varianten waarvan bekend is dat ze een kleine lichaamsgrootte veroorzaken.

Honden in multi-hond huishoudens zouden om een andere reden vaak minder agressief zijn. Honden in families met meerdere honden zouden met elkaar wedijveren om de aandacht van de eigenaren, waarbij de best gedragende hond meer aandacht krijgt en dus streven honden ernaar om gehoorzaam te zijn. 

Foto bij dit artikel: Christian Madden

Langharige collie en Dwergpoedel meest agressief jegens mensen