• Het goede van overeenkomsten in corona-soorten

Het goede van overeenkomsten in corona-soorten

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Het goede van overeenkomsten in corona-soorten

di, 04/07/2020 - 13:46

Het was in het verleden al opgevallen dat mensen die veel met dieren in aanraking komen anders leken te reageren op SARS. En nu leek zich een vergelijkbaar fenomeen voor te doen in China bij de besmettingen van COVID-19: buiten de provincie Hubei viel op hoe vaak de infectie mild was en hoe progressief de genezing.

Het moge duidelijk zijn: COVID-19 is afkomstig van dieren. Maar in regio’s waar mensen niet specifiek dieren aten maar er wel veel mee te maken hadden door bijvoorbeeld hun werk als boer, bleken de besmettingen anders te verlopen dan in de overvolle stad Wuhan. Onderzoekers keken naar dit fenomeen en kwamen met de gedachte dat de opvallend grote gelijkenis in epitopen van de diverse coronavirussen hiermee te maken zou kunnen hebben.
Een epitoop is het stukje van een virus dat het immuunsysteem kan herkennen. En er is een reeks van coronavirussen bekend, die allemaal verschillend zijn en allemaal soortspecifiek. Dat wil zeggen dat een hondencorona niet besmettelijk is voor mensen en een mensencorona is niet besmettelijk voor honden. Maar in een paar corona-types viel op dat het epitoop op elkaar lijkt. Dat riep de vraag op of een immuunsysteem daarop zou kunnen reageren.
Met name het epitoop van de corona die bij runderen voorkomt en de epitoop van de honden-corona had een opvallende gelijkenis met de epitoop van COVID-19.
De gedachte van de onderzoekers is in dit geval nu dat als een mens in aanraking is geweest met een dier met een willekeurige corona, de epitoop van dat coronavirus bij de mens een soort basisreactie van het immuunsysteem kan triggeren.

Om dit te onderzoeken werd er gekeken naar de samenstelling van de cellen die in eerste instantie ontvankelijk zijn voor dit soort virussen, en wel de cellen van mensen, diverse soorten huisdieren en diverse soorten landbouwdieren. Het viel op dat er opvallend veel gelijkenis was in de geteste eiwitreeksen. Dat zou kunnen wijzen op interactie van de epitopen bij meerdere soorten.

Dezelfde testen werden gedaan met betrekking tot het corona-type dat COVID-19 veroorzaakt en de types die de corona-types voor runderen en honden geven. Er werden vier vergelijkbare eiwitreeksen gevonden bij de onderzochte cellen, wat zou kunnen betekenen dat er een fysieke reactie is bij zowel honden als mensen als runderen als er een en hetzelfde type corona langskomt.
Bovendien zou er een (gedeeltelijke) virale titer kunnen worden overgedragen, een codering voor antistoffen waardoor het voor het lichaam makkelijker wordt antistoffen aan te maken.
Met andere woorden: als een rund of een hond een corona-infectie heeft (en daar zijn dieren lang niet altijd ziek van dus dat gebeurt veelal ongemerkt), zou dat bij de mens die contact heeft met zo’n dier een immuunreactie kunnen geven.
Het zou om een beperkte reactie gaan, maar niettemin een reactie.
En dat zou kunnen verklaren waarom mensen die dagelijks veel contact hebben met landbouwdieren en/of honden bij een besmetting met COVID-19 een mildere besmetting lijken te krijgen.

Natuurlijk zijn er meer onderzoeken nodig om deze conclusies te bevestigen. Maar het lijkt wel zeer aannemelijk dat mensen met (landbouw)huisdieren zich om die huisdieren geen zorgen hoeven te maken en we er wellicht zelfs bescherming van kunnen krijgen.