epitoop

Het goede van overeenkomsten in corona-soorten

Het was in het verleden al opgevallen dat mensen die veel met dieren in aanraking komen anders leken te reageren op SARS.