hoogrisicohonden | Dogzine

hoogrisicohonden

Of een hond daadwerkelijk een hoogrisico-hond is, hangt van veel meer af dan van het ras alleen.

Hoogrisicohonden, hondenshows en doorfokken van rassen, het kwam opnieuw langs in de commissievergadering in de Tweede Kamer vandaag waar de regeringsbrief “Dierenwelzijn” op de agenda stond.

Meer kennis, meer opleiding, meer registratie, en een lijst met risicohonden.

Net als in veel andere landen en steden wordt ook in het Oostenrijkse Wenen de discussie over hoogrisicohonden, in het Duits beter bekend als “Listenhunde”, honde

Honderden honden worden elk jaar ingeslapen ondanks het feit dat ze geen risico vormen voor het publiek vanwege een "wrede en onlogische" reeks wetten.

De maatregelen die de organisator van de hondenshow in Bremen nam jegens de zogenaamde “powerbreeds” zorgen voor woede onder eigenaren van deze hondenrassen.

Moeten “vechthonden” oftewel hoogrisicohonden nu wel op een speciale lijst of bij de wet verboden worden?

Nadat in Duitsland binnen een week drie mensen om het leven kwamen door hondenbeten, en een fietster zwaar gewond raakte na een aanval, roept PETA Duitsland op om een “hondenrijbewijs” in te voeren

[update 19 april 2018]  De hond Chico is alsnog ingeslapen op 16 april jl.

De regering moet zich inspannen om bij de Raad voor dierenaangelegenheden een advies in te winnen over de juridische mogelijkheden om een import- en fokverbod voo