Rassen | Dogzine

Rassen

De leeuw van Tibet, zo staat hij ook bekend, de Tibetaanse Mastiff. Een forse hond, volgens de standaard " Krachtig, imposant, vertrouwenwekkend, goed gebouwd, waardig en vriendelijk.

De commotie rondom de Duitse Herder op Crufts was niet voor niets. De klankbordgroep die naar aanleiding hiervan werd opgericht heeft niet stilgezeten.

Per 1 mei is de Lancashire Heeler, de laagbenige en rappe herder uit Engeland, erkend op voorlopige basis.

Smithfield, een plaatsje onder de rook van Londen. In vroeger tijden gevreesd door religieus andersdenkenden, een niet gering aantal stierf er op de brandstapel.

De stabij- en wetterhounvereniging is enkele jaren geleden een zogenaamd outcrossproject gestart om de wetterhounpopulatie gezonder te maken.