Hong Kong furieus over FCI-verbanning | Dogzine

Hong Kong furieus over FCI-verbanning

circulaire

De Hong Kong Kennel club is woedend op de FCI, nadat de internationale kynologische vereniging Hong Kong met onmiddellijke ingang niet alleen van de lijst van aangesloten kennelclubs heeft geschrapt, maar ook per direct de toegang tot het besloten gedeelte voor aangesloten leden op de website heeft geblokkeerd. De FCI gaat daar namelijk lijnrecht in tegen zijn eigen besluit (genomen op de Algemene Ledenvergadering van november jl. in Leipzig, waarin werd besloten dat Hong Kong tot 1 januari 2019 lid zou blijven. Het schrappen van de HKKC werd door de FCI gemeld in de circulaire van 2 februari, afgelopen vrijdag dus. “We zijn witheet van woede door een dergelijke onverantwoordelijke, onredelijke, respectloze en pesterige handelwijze door de FCI” aldus Cindy Lee, chairlady van de HKKC.

hkkc boos

Op 27 november had de FCI officieel het besluit tot beëindiging lidmaatschap aan de HKKC laten weten, waarin verwezen werd naar de besluiten van Leipzig, en de datum van 1 januari 2019. Dat de HKKC nu al is geschrapt is volgens Lee opnieuw een teken dat de FCI onder leiding staat van “een stel mensen met een grote mate van eigenbelang” en niet wordt geleid volgens de statuten van de FCI. Deze opzegging van Hong Kong, zelfs zonder dat de FCI ook maar de moeite heeft genomen om de HKKC vooraf nog iets te laten weten, zonder ook maar een enkele verklaring waarin de statutaire juistheid van een dergelijke actie verklaart, is volgens Lee een eenzijdig opzeggen van de overeenstemming

Bovendien, de CKU, de China Kennel Union, zou contact met Hong Kong opnemen over het overdragen van taken, maar heeft in drie maanden tijd nog geen enkele actie ondernomen om met Hong Kong is gesprek te gaan.

Hong Kong stelt de FCI dan ook aansprakelijk voor alle schade en claims die voortkomen uit deze eenzijdige maatregel. “Wij gaan ervan uit dat u elke stap welke u in deze heeft ondernomen goed heeft afgestemd met u juridische adviseurs”, aldus Lee. 

De HKKC gaat overigens in protest tegen de uitsluiting als lid. Dat zal later dit jaar gebeuren.

Dogzine heeft de FCI om een reactie gevraagd. 

dossier

Wellicht ook interessant

Franki Leung in 2011 over CKU

Samenzwering binnen FCI over lidmaatschap Hongkong

Mag de Kennel club van Hongkong lid blijven van de FCI, of niet, en is de China Kennel Union eigenlijk wel op rechtmatige wijze toegelaten als lid van de FCI.

notulen

Hongkong en Marokko in de clinch met FCI

Hongkong maakt per 1 januari 2019 niet langer deel uit van de FCI. Dat is vandaag officieel bekend geworden.

brief

Hongkong Kennel club: besluit FCI klopt niet

De Kennel club van Hongkong haalt hard uit naar de beslissing van de FCI om Hongkong te schrappen als lid.