Raad van Beheer niet naar FCI-vergadering in China | Dogzine

Raad van Beheer niet naar FCI-vergadering in China

Albert Hensema

De Raad van Beheer neemt niet deel aan de algemene Vergadering van de FCI in Shanghai, China. Dat liet de voorzitter van de Raad van Beheer bij monde van Albert Hensema weten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad vandaag in Woudenberg. Hensema verving de door griep gevelde Jack Alberts. De Algemene Ledenvergadering had het bestuur eerder gevraagd om het gaan naar China af te raden, het bestuur stelde toen een verklaring op. “Tot dit moment doet de Raad van Beheer een beroep op het geweten van keurmeesters, exposanten en handlers en raden wij allen aan heel goed na te denken over het deelnemen aan, en het aannemen van keuruitnodigingen voor de WDS 2019.” 

Het Bestuur vindt het nu niet passend om in Shanghai deel te nemen aan de ALV van de FCI, die traditioneel tijdens een World Dog Show (om de twee jaar) wordt gehouden. En dus blijft Nederland dit keer thuis. Later deze week zal het Bestuur de FCI van hun besluit tot afwezigheid op de hoogte brengen. De aankondiging werd met applaus ontvangen.

Verder liet Hensema weten dat het aantal rashonden dat in 2018 geboren is, afgenomen is ten opzichte van de eerdere jaren. Iets waar de Raad zich zorgen om maakt, want de vraag naar een stamboomhond is juist gestegen. Het komende jaar zal dan ook ingezet worden op ondersteuning van fokkers, daar waar die nodig is, om een verdere daling te voorkomen.

Zijdelings verwees de vice-voorzitter ook nog kort naar de geruchtmakende zaak rondom de teckelfokkers uit Woerden. Aanpassingen in het tuchtrecht haalden het vorig jaar niet in de Algemene Ledenvergadering, en komend jaar zal daar opnieuw naar gekeken moeten worden.

Hensema kwam verder terug op de World Dog Show, en alle commotie daaromheen. Vooral de stellingname van Amsterdam om geen hondenshows meer toe te willen staan. Maar, zo memoreerde de vice-voorzitter, tijdens de WDS hebben we kunnen laten zien dat we alles aan dierenwelzijn doen, ook al is het soms lastig, zeker met buitenlandse exposanten uit landen waar welzijn minder hoog op de agenda staat. Met de minister is goed en constructief overleg, en kan de Nederlandse kynologie laten zien dat dierenwelzijn voorop staat.

Op korte termijn zal het bestuur ook bekend maken hoe het nu met de Winner gaat. Een maand geleden werd na 128 jaar afscheid genomen van Amsterdam en de RAI.   En –zo meent het bestuur-  een goede zaak is verder het erkennen van de nationaal erkende rassen (in andere landen). 2018 was een druk, en kynologisch rumoerig jaar.


 


bestuur

 

Wellicht ook interessant

stop yulin

Raad van Beheer wijzigt standpunt ten opzichte van World Dog Show 2019 in China

Er is al lange tijd wereldwijd onrust in de kynologie sinds de FCI China verkoos tot gastland voor de World Dog Show in 2019.

campagne stamboomhond

Reclame Stamboomhond niet misleidend, Dier en Recht vecht door

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft de klacht van Stichting Dier & Recht tegen de reclamecampagne "Uit een goed nest" afgewezen.

Jipping

Jipping Gouden Draagpenning

Op 3 december 2016, tijdens de Algemene Vergadering, maakte het bestuur van de Raad van Beheer bekend dat Gerard Jipping was teruggetreden als voorzitter.