• PuppyforAll: hondje thuisbezorgd

PuppyforAll: hondje thuisbezorgd

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

PuppyforAll: hondje thuisbezorgd

wo, 11/21/2018 - 13:36

Bij anti-broodfokorganisaties waren ze al jarenlang een doorn in het oog, PuppyforAll in het Belgische Staden (Westrozebeke). Eind 2016 stopte de oorspronkelijke eigenaresse, die ook niet zonder blaam zou zijn, met de zaak en verkocht deze aan een handelaar uit Slovakijë. Taktik, gevestigd in Balon. Tegelijk veranderde de naam van My Sweet Puppy in Puppy for All.

Behalve dat de Oosteuropese handelaren nu de handel van begin tot eind(gebruiker) in handen hadden, veranderde er in hondenwelzijn niet veel. Klachten bleven aanwezig over zieke pups, en met enige regelmaat kwam de Dienst Dierenwelzijn bij het Belgische bedrijf langs, werden er honden in beslag genomen, en meestal ging de handel na enkele weken weer gewoon, en toegestaan, door.

Tot voor kort.Begin oktober was het afgelopen. Na een controle door de dienst Dierenwelzijn en de politie heeft burgemeester Francesco VanderJeugd (Open Vld) in deelgemeente Westrozebeke de hondenfokkerij Puppy for All definitief laten sluiten. Er mogen geen honden meer verhandeld worden en ook een eventuele heropstart werd verboden. Vanderjeugd verklaarde tegenover Het Laatste Nieuws. “Ik ben onmiddellijk ter plaatse gegaan en zag er schrijnende toestanden. De huisvesting bleek beroerd, een aantal honden stond vijf centimeter hoog in de uitwerpselen in hun hokken. “Het was voor mij onmiddellijk duidelijk dat dergelijke toestanden niet getolereerd kunnen worden. Het verslag over de controle bevestigde dat alleen maar. De groothandel/kwekerij ligt bovendien in landbouwgebied, ook dat valt niet goed te praten. We hebben de situatie een tijdlang gedoogd, maar nu kan het echt niet meer.” Aldus VanderJeugd. De uitbaters waren het er niet mee eens, en weten het resolute optreden van de burgemeester aan de lokale verkiezingen die enkele dagen later in België zouden plaatsvinden. Verkiezingen die de Open Vld, de liberale partij, van VanderJeugd overigens met grote meerderheid won.

Zoals overal gaat een dergelijke sluiting niet direct in, maar mocht Puppy for All openblijven tot 1 december, over ruim een week dus. En wat meer was, de sluiting was NIET het gevolg –ondanks de mooie woorden van de burgemeester- van dieronterende toestanden. De enige reden tot sluiting was simpelweg dat Puppy for All een bedrijf had dat op basis van (het Vlaamse equivalent van ) het bestemmingsplan niet was toegestaan. Want hoe beroerd het er volgens VanderJeugd ook uitzag, de Dienst Dierenwelzijn laat desgewenst aan Dogzine weten dat “. Op basis van dierenwelzijn had onze inspectiedienst geen dwingende redenen om te sluiten.  Tegen 1 december 2018 moeten alle dieren uit de locatie in Staden weg zijn. In de tussentijd mogen de dieren inderdaad verkocht worden.” Bovendien is de vergunning voor het voeren van een hondenhandel helemaal niet ingetrokken, dat is een landelijke bevoegdheid, en de burgemeester heeft die niet. De verantwoordelijk minister, Ben Weyts, die normalerwijze behoorlijk streng is in de regelgeving, laat via de woordvoerder weten “De krantenberichten ivm de sluiting van Puppy for All hebben aanleiding gegeven tot heel wat misverstanden. De kwekerij werd immers niet gesloten omwille van overtredingen van de dierenwelzijnsregelgeving, maar wel van de milieuregelgeving. Aangezien erkenningen worden afgeleverd uitsluitend op basis van dierenwelzijnscriteria, kan met deze sluiting dan ook geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van een eventuele nieuwe erkenningsaanvraag.

foto op facebook
Facebook-advertising van PuppyforAll

Wanneer minister Weyts een erkenning intrekt omwille van overtredingen van de dierenwelzijnsregelgeving, dan legt hij ook een tijdelijk (of definitief) verbod op om een nieuwe erkenning aan te vragen. Dat verbod geldt dan voor heel Vlaanderen, en niet enkel voor het adres waar de kwekerij gevestigd was. Een erkenning kan echter pas ingetrokken worden na vaststelling van ernstige dn/of herhaalde overtredingen. In dat geval maakt de dienst Dierenwelzijn het dossier op en legt dit voor aan de minister. Tot op vandaag werden er echter geen vaststellingen gedaan die een intrekking kunnen rechtvaardigen.”

Ergo, Puppy for All mag niet blijven zitten waar ze zit, maar kan elders in Vlaanderen of Wallonië gewoon doorgaan. En Puppy for All ging sinds 12 oktober ook gewoon door. Alleen niet meer uit het genoemde pand. De honden werden nu “per postorder” aangeboden. “Every Saturday we make home delivery”  roept het bedrijf via de Facebookpagina. Direct van Fokker naar eigenaar.

Navraag bij de Dienst Dierenwelzijn leert dat daar in België ook wettelijk niks mis mee is, mits de hond ouder dan 7 weken is als hij de moeder verlaat, en 8 weken als er sprake is van commercieel transport.. De verplichting die Weyts via wetgeving heeft voorgesteld dat de nieuwe eigenaar altijd mag eisen de moeder te zien (een verplichting die overigens nog niet is ingegaan) kan namelijk per postorder, nu ja, thuisbezorgservice, nauwelijks worden nagekomen. Tenzij moeder en pups allemaal worden meegenomen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. “Indien de pups vervoerd worden, dan geldt de wetgeving over het transport van dieren. Volgens die wetgeving moeten honden 8 weken oud zijn vooraleer ze vervoerd mogen worden zonder de moeder (als het om een commercieel transport gaat).Als dieren op een goede en comfortabele manier getransporteerd worden, is het welzijn gegarandeerd. Er zijn geen specifieke normen voor het transport van honden, maar er gelden wel enkele algemene regels: zo mogen de dieren zich nergens aan kunnen verworden, en moet er genoeg ruimte en ventilatie zijn.” Zo laat de Dienst Dierenwelzijn weten aan Dogzine.

Inmiddels heeft Puppy for All wel de website aangepast. Nu heet het bedrijf Elitdog en werkt het daadwerkelijk rechtstreeks uit Balon in Slovakije. “All of our dogs are very family-centric, being raised around the family and other dogs, so they are especially well socialized. They are only fed the most premium pet foods, and receive all the necessary medical treatments.” zo vertelt de website. Wereldwijde verscheping is mogelijk van de tientallen pups van evenzoveel rassen. Of de situatie bij Elitdog beter is dan de aangetroffen situatie in Staden is ons onbekend.

bron

HLN

Facebook Puppy for All

dossier