• Raad van State stelt broodfokker in het gelijk

Raad van State stelt broodfokker in het gelijk

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Raad van State stelt broodfokker in het gelijk

wo, 01/22/2020 - 15:37

De Raad van State vindt dat de gemeente Bladel, waar Hapert in Brabant onder valt, ten onrechte dwangsommen heeft opgelegd aan het bedrijf Dutch Pet Farm, waar de bekende J.Castelijns een van de bestuurders in de BV is.

Er was het bedrijf ruim 100.000 euro aan dwangsommen opgelegd, welke door de gemeente verbeurd werden verklaard, omdat het bedrijf tegen de opgelegde sancties in toch doorging met “de verkoop van niet zelf gefokte honden” vanaf het terrein in Hapert.

Volgens de gemeente mochten niet zelf gefokte honden niet worden verkocht vanaf het terrein. Maar, zo betoogde Dutch Pet Farm voor de Raad van State, DPF heeft helemaal geen honden “afgevoerd”, DPF is immers alleen de Holdingmaatschappij, het was Holland Pets BV (gemakshalve geregistreert op hetzelfde adres in Hapert, Dalem 24-A) dat de honden afvoerde.

En overigens, zo stelt DPF, in een hondenfokkerij zijn er nu eenmaal dieren die niet langer kunnen worden gehouden. “Volgens Dutch Pet Farm is inherent aan een hondenfokkerij dat ook niet op het bedrijf geboren dieren, bijvoorbeeld niet bruikbare dekreuen of onverkoopbare honden, worden afgevoerd. Dergelijke honden worden bijvoorbeeld geschonken aan derden.” 

En de gemeente heeft op basis van gegevens die zij uit het I&R Hond haalde niet onomstotelijk bewezen dat DPF dus honden verkocht. Bovendien zouden de gegevens uit het I&R Honden ook nog eens illegaal verkregen zijn, en zou de Wet Bescherming Persoonsgegevens overtreden zijn door in ieder geval de RVO.

DPF heeft zelfs nog geprobeerd om de gegevens van de 42 honden die de gemeente gebruikte om aan te tonen dat er honden verkocht werden letterlijk te weerleggen.  Maar… “In dit geval heeft Dutch Pet Farm op basis van de summiere gegevens uit het door het college opgestelde overzicht geprobeerd het standpunt van het college te weerleggen door aan te geven wat er met de verschillende honden is gebeurd. Volgens haar is in een aantal gevallen een geboortemelding niet geregistreerd als gevolg van systeemfouten bij het scannen van de chips. In andere gevallen is sprake van honden die wel eigendom waren van Dutch Pet Farm, maar die zijn geboren en verkocht vanuit andere locaties of honden die nog altijd eigendom van Dutch Pet Farm of Holland Pets B.V. en die zijn verplaatst naar andere locaties om daar te worden opgefokt of omdat ze niet in een kennel kunnen worden gehouden. Daarnaast worden honden die vanwege een gebrek niet geschikt zijn voor verkoop volgens Dutch Pet Farm aan derden geschonken. Zij heeft daarvan ook bewijs overgelegd door middel van verklaringen. 

De Raad van State kon het met de bewijsvoering van DPF eens zijn, en heeft de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch vernietigt. De dwangsommen van 100.000 euro moeten daarom terug naar Castelijns. Ook de proceskosten komen voor rekening van de gemeente. De gemeente verliest hiermee een van de vele rechtszaken, want Bladel probeert al jaren om de beruchte broodfokker uit de gemeente weg te krijgen. Af en toe met enig succes, in dit geval dus zonder.

dossier