• Opvoedingsstijl, dat doet wat

Opvoedingsstijl, dat doet wat

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Opvoedingsstijl, dat doet wat

ma, 02/26/2018 - 15:55

De manier waarop ouders met hun kinderen communiceren is van groot belang, dat is al jaren bekend. De resultaten zijn gevarieerd: autoritaire opvoeding, toegeeflijke opvoeding, niet-betrokken opvoeding, we kennen de termen allemaal.
Bij opvoeding gaat het vooral het monitoren van het kind en het oefenen van situaties. Monitoring biedt structuur, orde en voorspelbaarheid en biedt daardoor ook veiligheid.

Reactiviteit betekent dat er emotionele warmte en ondersteuning is, waardoor het kind ook gezien en gehoord wordt.
Onderzoekers zagen de overeenkomsten tussen opvoeding van kinderen en honden en besloten hiernaar een onderzoek te doen aan de hand van vergelijkende vragenlijsten.

In deze lijst werden opvoedstijlen vergelijken en de vragen waren gebaseerd op aspecten die met gezag te maken hebben. Er werden waardes toegekend voor wat betreft de gezaghebbende stijl, waarbij variatie was aangebracht in de gevraagde veeleisendheid. Hierbij waren ook vragen gericht op het corrigeren voor fysiek gedrag.
Een ander deel was gericht op de reacties en veronderstelde behoeftes en emoties van het dier. Verondersteld, omdat deze emoties en behoeftes aannames zijn, die we echter steeds beter in kunnen schatten. Er werden ook vragen gesteld die gericht waren op het aanleren van gedrag in sociale situaties.

Bij kinderen blijkt de autoritaire stijl te leiden tot hogere prestaties op leergebied. Er was ook minder slecht gedrag en een hogere zelfredzaamheid. Dat riep de vraag op of een dergelijke opvoeding bij honden een vergelijkbaar effect heeft.
Het onderzoek bevatte onderdelen  voor het beoordelen van hondengestuurd opvoeden, dus gegroepeerd zoals verwacht, in een autoritaire opvoedingsstijl, maar gescheiden in twee verschillende stijlen. Een van de twee stijlen omvatte items van tolerante opvoeding, maar er waren geen vragen van toegeeflijke opvoeding en ook geen niet-betrokken stijl. Het bevatte items zoals 'Ik gebruik beloningen van meer of hogere waarde (voedsel of speelgoed) als ik vind dat mijn hond echt iets moet doen in een situatie' en 'Ik beoefen gedrag stap voor stap met mijn hond, dus ik ben er zeker van dat hij / zij begrijpt wat ik van hem / haar vraag '.

De vragen werden gebaseerd op bestaande onderzoeksvragen die op kinderopvoeding van toepassing is, wat de bevindingen zeer goed vergelijkbaar en zeer opvallend maakte.

Van kindgerichte opvoedingsstijlen is bekend dat ze de onderliggende oriëntaties, waarden en doelen van de ouder weerspiegelen en bij hondenbezitters onderscheidde zich een intrinsieke oriëntatie in een kleine kwalitatieve studie van zeven grondige huisinterviews. De intrinsiek georiënteerde eigenaren beschouwden hun hond als een individu, terwijl de extrinsiek georiënteerde eigenaren de hond hadden met het doel om hun persoonlijke identiteit op te bouwen door de controle over de hond uit te oefenen en / of er status van te verkrijgen.

De twee hondgerichte opvoedingsstijlen die worden gekenmerkt door een lage veeleisendheid, dwz toegeeflijkheid en onbekwaamheid, bleven onopgemerkt in de analyse. Dit wil niet zeggen dat ze er niet zijn: het betekent zeer waarschijnlijk dat er maar weinig hondenbezitters met een tolerante of niet-betrokken opvoedingsstijl de inspanning van het langdurige enquêteformulier genomen hebben. De toegeeflijke en niet-betrokken stijl staat erom bekend betrekkelijk weinig moeite te doen met opvoeden; waarschijnlijk trekt men dit ook door naar andere zaken zoals een enquête.

Het kunnen beoordelen van op honden gerichte opvoedingsstijlen is een eerste stap ompassend opvoeden / trainen bij honden te bevorderen. Bij de mens weten we dat de autoritaire opvoedingsstijl optimale kinduitkomsten oplevert, in termen van middelbare school / academische prestaties en hoge zelfredzaamheid. Het is aannemelijk dat ook bij honden positieve effecten op gedrag en welzijn worden bereikt door gezaghebbend sturend opvoeden. Hondeneigenaren worden vaak geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals agressie, en dit kan een hechte relatie tussen eigenaar en hond bemoeilijken, met negatieve gevolgen voor zowel eigenaar als hond.  Het kennen en begrijpen van juiste opvoedingsstijlen kunnen dergelijke problemen voorkomen , met een beter hondenwelzijn als gevolg.
Hopelijk staat dit onderzoek aan de basis van meer kennis op dit gebied.

bron

The existence of parenting styles in the owner-dog relationship