• Eurotunnel laat maximaal vijf honden per persoon toe, rescue-organisaties boos

Eurotunnel laat maximaal vijf honden per persoon toe, rescue-organisaties boos

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Eurotunnel laat maximaal vijf honden per persoon toe, rescue-organisaties boos

wo, 11/25/2020 - 14:57

Besluit moet puppyhandel halt toeroepen

Er is onder stichtingen die honden vanuit vooral Oost Europa naar Engeland vervoeren onrust ontstaan over een vrij plotselinge maatregel van het bedrijf “Eurotunnel”, dat de treindienst Dover-Calais exploiteert. Vanaf 20 november jl. mogen er per vervoermiddel maximaal vijf honden (of andere huisdieren) mee per reiziger. “Om het welzijn van al onze klanten en hun huisdieren die via de Kanaaltunnel worden vervoerd te beschermen, heeft Eurotunnel Le Shuttle besloten om het aantal huisdieren dat in een voertuig wordt vervoerd te beperken tot 5 (vijf). Deze beslissing is nodig vanwege een recente toename van het aantal voertuigen dat aankomt op onze terminal met grote aantallen dieren, en vanwege de bezorgdheid over het welzijn van sommige van die dieren die door ons personeel en andere passagiers zijn opgeworpen.” 

Het besluit lijkt vooral te zijn ingegeven om de nog steeds toenemende smokkel van pups een halt toe te roepen. Door DEFRA, de Britse dierenbescherming, goedgekeurde stichtingen vallen overigens niet onder de regel, net zo min als abonnementhouders op de tunnel.

Rescue organisaties hebben het besluit van Eurotunnel om het aantal te beperken veroordeeld en zeggen dat het al “het leven gekost van vele rescue-honden over de hele wereld”. Ze zeggen dat ze geen waarschuwing vooraf hebben gekregen over de verandering die 20 november van kracht is geworden. Ook zal de maatregel de kosten van het invoeren van een rescuehond verhogen,  waardoor het aantal achtergelaten honden dat voor herplaatsing naar het VK kan worden gebracht, zal verminderen.

Vooral kleine organisaties die geen goedkeuring hebben van DEFRA lijken de dupe te worden. Een andere regel is dat diezelfde persoon die de hond in Calai incheckt, de hond ook in Dover moet melden. Ook dat zal kostenverhogend werken. Nu worden rescue’s (en helaas ook veel illegale pups) met 20 of meer door één persoon vervoerd.

Grootscheepse importbewegingen vallen in het VK onder twee wetten. Er zijn twee routes voor dieren die in het VK worden geïmporteerd: het Pet Travel Scheme en de strengere Balai-richtlijn. Dieren die worden verplaatst om opnieuw te worden ondergebracht, worden geclassificeerd als commercieel transport en moeten volgens Defra onder de Balai-richtlijn vallen . Onderzoek gepubliceerd in Vet Record wees uit dat adoptanten meldden dat het Pet Travel Scheme werd gebruikt om 89 procent van de honden te importeren, met slechts 1,2 procent naar verluidt onder Balai.

Het Pet Travel Scheme is relatief eenvoudig en goedkoop, en vereist dat de hond wordt gechipt, ingeënt tegen hondsdolheid en wordt behandeld door een dierenarts voor een lintworm Echinococcus multilocularis.

De Balai-richtlijn vereist dat het dier afkomstig is van geregistreerde of goedgekeurde locaties, gechipt is, ingeënt is tegen hondsdolheid, 48 uur voor verzending een gezondheidscontrole door een gekwalificeerde dierenarts krijgt en gecertificeerd is met een Intra Trade Animal Health Certificate (ITAHC).

In de EU-brede regels staat dat als dieren worden vervoerd op commerciële reizen van meer dan 65 km, een vergunning voor een vervoerder vereist is, evenals een passende voertuiggoedkeuringscertificering voor reizen van meer dan acht uur (die worden afgegeven door de Animal and Plant Health Agency, een uitvoerend agentschap van Defra).