• Een nationaal vuurwerkverbod, kan dat?

Een nationaal vuurwerkverbod, kan dat?

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Een nationaal vuurwerkverbod, kan dat?

do, 01/02/2020 - 22:55

Oud en Nieuw is voorbij. Dat ging niet zonder slag of stoot, of liever gezegd, niet zonder veel schade en geweld. In Nederland ging er voor de lieve som van 77 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in en de roep om een verbod wordt steeds sterker. Maar kan dat?

Het klinkt zo simpel: je verbiedt dat vuurwerk gewoon! Maar zo eenvoudig ligt het niet. Nederland en België zijn beide lid van de EU en hebben zich dus aan internationale regelgeving te houden. En als je vuurwerk gaat verbieden, wat verbied je dan eigenlijk?
De verkoop verbieden is geen optie. Dat is tegen de EU-regelgeving. Het gebruik verbieden kan wel.
Het was mogelijk om per stad of zelfs stadsdeel vuurwerkvrije zones in te stellen, maar dat handhaven is buitengewoon lastig. Er is al veel te weinig mankracht bij de politie en om dan ook nog precies bij te houden waar vuurwerk wel mag en waar niet, dat is ondoenlijk. Dat gaven diverse burgervaders al aan in de eerste reacties.
Ook de politie is die mening toegedaan. Korpschef Erik Akerboom zei al eerder dat consumentenvuurwerk zijn beste tijd gehad heeft. Hij pleit voor het toestaan van siervuurwerk en een verbod op de rest:  “Alleen nog vuurwerk waar niet mee gegooid kan worden.”

Er wordt door sommige partijen al langer gepleit voor een algeheel vuurwerkverbod. Niet alleen wegens de schade, maar ook omdat bijvoorbeeld longpatienten (geschat wordt 75.000 personen) problemen hebben en binnen moeten blijven door het vuurwerk. Ook de vele dieren in ons land, zowel huisdieren als landbouwdieren en wilde dieren, hebben vaak behoorlijk te lijden onder het vuurwerkgeweld. Maar hoewel met name CDA en VVD vinden dat er strenger gehandhaafd moet worden ziet de politie daar weinig heil in.

Meer dan 700 branden in 8 uur in de regio Den Haag alleen al, meldde de politie aldaar. En normaal is het nog geen tiende daarvan in een etmaal. Door het hinderen van hulpverleners wordt het de brandweer bovendien enorm lastig gemaakt. Dit jaar was de dood van een 38-jarige vader en een vierjarig zoontje in Arnhem een tragisch dieptepunt. De roep om een verbod wordt steeds sterker.
Minister Grapperhaus gaf aan nog een week nodig te hebben voor hij met definitieve conclusies komt.

Ook in België wordt geklaagd. In slechts 32% van de gemeenten was vuurwerk toegestaan, maar om dat te handhaven is ingewikkeld. In België is vrije verkoop toegestaan, ook in de vuurwerkvrije gebieden. Want ook in België moet die verkoop voldoen aan de EU-richtlijn. De lokale besturen stelden daarom vandaag voor die vrije verkoop opnieuw te bezien.
Wim Dries, de burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gaf al aan dat het wel erg simpel is de verkoop toe te staan en het afsteken niet. Hij noemde het dweilen met de kraan open.  “Ook in Nederland en Duitsland is het afsteken van vuurwerk een traditie en daar zou het dan wel nog te koop zijn. We zouden daarom moeten bekijken of daar op de een of andere manier afspraken over kunnen worden gemaakt.”
Dat klinkt simpeler dan het is want we zitten met de internationale regelgeving en alle landen voor zich hebben te maken met de landen waaraan zij grenzen. Maar federaal minister Muylle denkt dat ook het verbod op zichzelf al in strijd is met de richtlijnen.
“De wetgeving op vuurwerk moet beantwoorden aan een Europese richtlijn. Die zegt dat er geen verkoopsverbod kan zijn, omdat dat op een marktverbod zou neerkomen”, zegt ze. En dat geldt volgens haar dus ook voor het verbod op het gebruiken van vuurwerk.
 Net als de vuurwerkverkopers heeft ook de federale overheidsdienst Economie een procedure tegen het Vlaams vuurwerkverbod ingeleid bij het Grondwettelijk Hof. 
Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft geen enkel begrip voor de procedure. Wat hem betreft was er al veel eerder een totaal vuurwerkverbod afgekondigd. En zo staan ook in België voor- en tegenstanders tegenover elkaar.