• Chihuahua zakt weg, Ridgeback in opkomst.

Chihuahua zakt weg, Ridgeback in opkomst.

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Chihuahua zakt weg, Ridgeback in opkomst.

za, 01/28/2017 - 15:44

Opnieuw is de Labrador Retriever de populairste rashond -met stamboom-  van Nederland. Dat blijkt uit de gepubliceerde cijfers van de Raad van Beheer.  In 2016 kwamen er ruim 3300 Labrador Retrievers bij. Tweede in de lijst is de Golden Retriever, waarvan er vorig jaar ruim 1650 werden geboren of ingevoerd. Derde op de lijst is de welbekende Duitse Herder, 1574 pups of importhonden. Heel langzaam lijkt dit ras zijn daling, lange tijd stonden ze op twee, te hebben gestopt, al werden er 200  nieuwe honden minder ingeschreven in 2016 als in de jaren daarvoor.

Desondanks is de top 10 ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2015, toen de volgorde precies hetzelfde was. Nederland lijkt minder gevoelig, waar het de hond met stamboom betreft, voor de Engelse hype rondom met name de Franse Bulldog en Mopshond.  Het aantal Bulldoggen blijft relatief stabiel, er is een kleine groei, het aantal Mopshonden met stamboom neemt weliswaar toe, over tien jaar met ca. 75%, maar stijgt voor de stamboomhonden niet naar extreme hoogte. Dat betekent ofwel dat deze kortsnuithonden hier niet overmatig populair zijn, ofwel dat de hype-consument geen stamboomhond afwacht maar bij gelegenheidsfokkers zonder stamboom of -erger- bij broodfokkers koopt, met alle risico's van dien. Zo neemt ook het aantal Boxers gestaag af, tertwijl een andere hond die al jaren het mikpunt is van aanvallen vanuit de niet-rashonden-hoek, de Cavalier King Charles Spaniel, bijna gehalveerd is in aantallen sinds 2006.

totaal aantal rashonden

Het aantal stamboomhonden neemt sowieso iets af. Kijken we naar de trend zien we een daling. In 2016 werden nog ruim 38000 honden in het NHSB ingeschreven, het topjaar 2007 zag 54000 nieuwe inschrijvingen  Het slechtste jaar in de reeks van 11 die Dogzine bekeek was overigens 2014, met net iets meer dan 36000 honden. Desondanks, de trend is dalend, en voor kynologisch Nederland is dat geen goed teken. Het totaal aantal honden in Nederland blijft gelijk, (ca. 1,5 miljoen), dus vaker wordt voor honden met minder goed bekende afkomst gekozen, of look-a-likes of kruisingen van volledig verschillende herkomst.  

De populariteit van de Labrador en Golden rRetriever blijkt uit de andere grafiek, met zijn tweeën maken ze ruim een derde uit van de top 15 van rashonden.

Nog twee trends vallen op, als eerste de opkomst van de Rhodesian Ridgeback. Niet echt een simpele huishond als de Labrador, maar hard onderweg om volgend jaar de vierde plek over te nemen van de Benner Sennenhond, die langzaam terugzakt. Een andere opvallende trend is de scherpe daling van het aantal American Staffordshire Bullterriers met stamboom,  iets wat in schril contrast staat met het aantal honden van dit ras (of look-a-likes) die je op straat tegenkomt. Opnieuw verontrustend, want de stamboomhonden hebben in ieder geval voor dat er gefokt mag worden een gedragstest ondergaan om de mate van ongewenst gedrag te kunnen inschatten, iets wat bij de "gelegenheidsnestjes" maar zeer de vraag is. Het grote aantal incidenten waarbij dit type honden recent betrokken is (meestal geen honden met stamboom) en deze daling tekenen een minder positief beeld over de mate waarin er kennis is van en over de honden.

populairste rassen 2016

 

Lees ook: Labrador wereldwijd favoriet

top 15 2016Tot slot de teloorgang van de kleinste in de lijst, de Chihuahua. Van 2009 tot 2013 heel populair als rashond, maar met het uit beeld verdwijnen van Paris Hilton's Chiuahua en het vergeten van de film  Beverly Hills Chihuahua (2008) lijkt het kleintje qua rashond zijn top-10 plek gehad te hebben. Van plek vijf naar inmiddels negen.

De komende week komt Dogzine nog een paar maal terug op het overzicht, want ook wat er aan de onderkant van de lijst gebeurd is interessant, en hoe verschuift het binnen de rasgroepen zelf?  Via Facebook, Twitter en de site houden we u op de hoogte.

bron

Inschrijvingen 2016