• Overheidscommissie Engeland "Herzie Dangerous Dogs Act"

Overheidscommissie Engeland "Herzie Dangerous Dogs Act"

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Overheidscommissie Engeland "Herzie Dangerous Dogs Act"

do, 10/18/2018 - 15:28

Honderden honden worden elk jaar ingeslapen ondanks het feit dat ze geen risico vormen voor het publiek vanwege een "wrede en onlogische" reeks wetten. Dat stelt het enkele dagen gelden uitgekomen rapport van de EFRA (Environment, Food and Rural Affair) in Engeland.

De overheidsinstantie had op verzoek van een aantal parlementsleden opnieuw gekeken naar de effectiviteit van de Dangerous Dogs Act, de wet in Engeland die het houden van en fokken met vier rassen “vechthonden” en eventuele kruisingen verbiedt. Volgens de huidige regels mogen honden die tot verboden rassen behoren niet opnieuw worden gehuisvest en worden ze geëuthanaseerd, zelfs als ze enorme goedzakken blijken te zijn..

Het rapport van de Commissie milieubeheer, voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling wees uit dat de wetgeving omtrent “hoogrisicohonden” sinds 2005 er niet in geslaagd is het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van (ernstige) hondenbeten te verminderen. Eerder nog is ondanks de strenge wetgeving het aantal ernstige hondenbeten met ziekenhuisopname sinds 2005 met 81% gestegen.  Volgens het rapport sterven er jaarlijks honderden onschuldige honden alleen omdat ze tot een bepaald ras behoren, terwijl tegelijkertijd de meest ernstige incidenten plaatsvinden met honden die niet op de “verboden” lijst staan.

Parlements roepen ministers op in plaats daarvan een alternatieve aanpak te ondersteunen met een focus op preventie door middel van voorlichting en bewustwording, vroege interventies en harde sancties tegen eigenaren van gevaarlijke honden.

Het rapport beveelt aan dat het verbod op het herplaatsen van dieren die als veilig worden beschouwd onmiddellijk moet worden opgeheven. De rassen van honden die momenteel illegaal zijn in het VK zijn de Pit Bull Terriër (technisch gezien geen ras), de Japanse Tosa, de Dogo Argentino en de Fila Brasileiro. Maar kruisingen met tenminste een ouder uit deze vier rassen kunnen ook onderworpen zijn aan de wet, afhankelijk van hun grootte en kenmerken.

De Efra-commissie concludeert dat er een onafhankelijke evaluatie zou moeten worden uitgevoerd naar de redenen voor hondenaanvallen en agressie, en er onderzoek moet komen naar het feit of verboden rassen een inherent grotere bedreiging vormen dan andere rassen. Als een dergelijke conclusie niet kan worden getrokken, moet de wet worden gewijzigd aldus de EFRA. Het rapport beveelt de regering ook aan om de wetten en het beleid inzake gevaarlijke honden grondig te herzien en een alternatief model te steunen dat zich richt op het voorkomen van aanvallen door middel van voorlichting, vroegtijdige interventie en krachtige sancties bij overtreding. Verplichte trainingen moeten ook worden ingevoerd vergelijkbaar met snelheidsbewustmakingscursussen voor chauffeurs, aldus de commissie.

Het rapport adviseert een nieuwe "dog control act" in te voeren om de bestaande lappendeken van wetgeving te consolideren, met speciale meldingen over hondenbeheersing om vroege interventie bij incidenten mogelijk te maken.

Dierenwelzijnsorganisaties hebben met instemming gereageerd op het EFRA-rapport.

bron

Politics Home