• Wetenschappelijke lijst hoogrisicohonden niet voor volgend jaar

Wetenschappelijke lijst hoogrisicohonden niet voor volgend jaar

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Wetenschappelijke lijst hoogrisicohonden niet voor volgend jaar

di, 02/20/2018 - 15:28

De wetenschappelijk onderbouwde lijst van potentiële hoogrisicohonden gaat er niet komen voor ver in 2019. Dat bleek vanmiddag uit antwoorden van Landbouwminister Schouten op de door D66 Kamerlid  Tjeerd de Groot ingediende motie. De Groot, zoals uit eerder overleg al bleek fel voorstander van een houd- en fokverbod voor hoogrisicohonden, wil de minister dwingen advies aan te vragen bij de Raad voor Dierenaangelegenheden omtrent hoogrisicohonden. “Ik wil een breder advies, met meer experts dan alleen de RDA” liet de minister weten, en ontraadde de motie dan ook.

“constaterende dat zich per jaar onnodige bijtincidenten voordoen,constaterende dat het Fairfokprogramma zich slechts op een beperkt aantal rassen richt : constaterende dat er nog steeds honden op agressie worden gefokt dan wel op agressie gefokte honden worden geïmporteerd, verzoekt de regering advies in te winnen van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de (juridische) mogelijkheid van een fok- en importverbod als sluitstuk van het beleid ten aanzien van hoogrisicohonden.” Zo omschreef de democraat zijn verzoek.

moorlag
PvdA-kamerlid Moorlag

Ook PvdA-kamerlid Moorlag, die de mening van De Groot deelt, diende een motie in, die erop neerkwam dat minister Schouten het beloofde beleid van voorganger Staatssecretaris Van Dam zou moeten uitvoeren, namelijk een verbodswetgeving op hoogriscohonden. “overwegende dat de vorige regering bij brief d.d. 17 mei 2017, met steun van de Kamer, het standpunt heeft ingenomen dat honden die bewust gefokt worden op agressiviteit uit Nederland geweerd moeten kunnen worden, net als in veel andere Europese landen, en daarom aankondigde een fok- én importverbod uit te gaan werken verzoekt de regering, ter vergroting van de veiligheid van de samenleving, dit beleid te continueren en tot uitwerking over te gaan.”

Tijdens het VAO Dierenwelzijn wilde PVV-kamerlid Dion Graus de minister ook dwingen om voor professionele fokkers, gedragstherapeuten en instructeurs, een “staatsexamen” in te voeren, om zo kwaliteit af te dwingen. Ook dit zag de minister niet zitten.  Het besluit Houders van dieren voorzag immers al in die behoefte. Net zo min zag de minister er iets in om de “buitengewone Nederlandse gemeenten”, de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustachius en Saba) tee dwingen om het Nederlandse beleid voor dierenwelzijn op te leggen. De uitzonderingspositie, met inbegrip van het sterk mindere dierenwelzijn dat op Bonaire gehanteerd wordt,  kan wat Schouten betreft gehandhaafd blijven.

“En  ik kom met een initiatief om ook de rechten van dieren in de grondwet op te nemen” liet Graus nog weten, net als de PvdD bij monde van Arissen trouwens. Of de partijen elkaar daarin gaan vinden bleef onduidelijk.

De stemming over de moties is volgende week donderdag.