• Minister Schouten: importverbod extreme kortsnuiten niet handhaafbaar

Minister Schouten: importverbod extreme kortsnuiten niet handhaafbaar

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Minister Schouten: importverbod extreme kortsnuiten niet handhaafbaar

do, 08/05/2021 - 16:37

Er komt geen verbod op de import van honden welke in Nederland -om gezondheidsredenen-  niet meer gefokt mogen worden.

Dat schrijft Minister Schouten van Landbouw aan de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en visserij. De commissie had een brief van belangenorganisatie Fairdog doorgestuurd aan de minister. Volgens Schouten zou een dergelijk verbod niet handhaafbaar zijn, met andere woorden, er is geen controle op mogelijk en heeft dus geen zin.

Letterlijk schrijft de minister, in haar brief van 21 juli jl. “Ik vind het belangrijk dat honden die Nederland binnen komen fysiek en mentaal gezond zijn. En ik erken het door de werkgroep genoemde probleem dat honden die in Nederland niet meer gefokt mogen worden nog wel vanuit het buitenland ingevoerd kunnen worden. (…) Hoewel een importverbod van honden die in Nederland niet meer gefokt mogen worden een sympathiek idee is, zal het in de praktijk niet handhaafbaar en uitvoerbaar zijn en daarom zijn doel voorbijschieten. Met de open binnengrenzen van de EU kunnen busjes met honden overal de grens passeren. Daarnaast concentreert een handelsverbod zich op de achterkant van het probleem. Het heeft mijn voorkeur om - zoals ik met mijn beleid beoog - het probleem aan de voorkant aan te pakken.”

Alhoewel de minister verwijst naar een commissiebesluit van 15 april, lijkt de datum van de brief van Fairdog van een later moment te zijn, en is de brief verzonden aan informateur Hamel op 28 juni jl. (mogelijk is een brief met gelijke strekking wel eerder aan de Kamercommissie gestuurd). Fairdog maakt zich zorgen, want ziet -nu het fokken met kortsnuitige honden die niet voldoen aan de “stoplichtregeling” in Nederland steeds moeilijker wordt en waar de NVWA wel op controleert.” In onze praktijken en om ons heen zien wij echter volstrekt geen afname van het aantal honden en katten met dergelijke schadelijke kenmerken, maar nemen wij gedurende de COVID-crisis juist een toename waar.

Wij concluderen daarom dat de huidige regelgeving haar doel mist. Een uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium is noodzakelijk en die zou zich moeten richten op de handel van dieren met extreem korte snuiten en andere ongezonde kenmerken die onder artikel 3.4 Besluit houders van dieren vallen.” Zo schrijft de KNMvD namens Fairdog, waarin Cynophylia, Dibevo, Dierenbescherming, Dier&Recht, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Koninklijke Maatschappij van Diergeneeskunde , Sophia Vereeniging, en de Stichting Stray vertegenwoordigd zijn (de Raad van Beheer stapte eerder uit Fairdog).  “Op dit moment kunnen illegaal gefokte dieren immers ongehinderd verhandeld worden in Nederland. Het Besluit houders van dieren, noch andere wet- en regelgeving, verzet zich daar op dit moment tegen. Hierdoor worden dieren die in het buitenland zijn gefokt veelvuldig naar Nederland geïmporteerd, zonder dat de overheid een juridisch middel heeft om dit te voorkomen.

Demissionair minister Schouten wil dus geen handelsverbod, maar belooft wel de zaak op een andere manier aan te pakken, al is dat een lange termijn plan. “Daarom wil ik in Europees verband de optie bezien - in het kader van de Evaluatie van de EU-regelgeving voor dierenwelzijn - of er wettelijke EU-voorschriften kunnen komen voor de fok van honden.”

Hiervoor is dus EU wetgeving nodig, en dat is een traag proces. Bovendien -kijkend naar de kortsnuitige rassen- zijn er grote verschillen in hoe de andere Europese landen hierover denken. Of een dergelijke regeling er dus gaat komen is maar zeer de vraag. De grenzen staan nog wijd open.

Foto: screenshot eerder commissiedebat

dossier