• Nog dit jaar normen voor neuslengte en andere mogelijke afwijkingen

Nog dit jaar normen voor neuslengte en andere mogelijke afwijkingen

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Nog dit jaar normen voor neuslengte en andere mogelijke afwijkingen

do, 11/01/2018 - 17:55

Voor het eind van het jaar moeten de normen om te beoordelen of fokkers (van honden en andere gezelschapsdieren) zich wel voldoende aan hun “inspanningsverplichtingen” houden ten aanzien van het fokken van dieren zonder erfelijke gebreken duidelijker worden, zodat er bij die fokkers die over de schreef gaat kan worden gehandhaafd.

Dat schrijft minister Schouten  in antwoord op kamervragen van de leden Wevers (VVD), Von Martels (CDA) en Moorlag (PvdA). De schriftelijke vragen waren gesteld om meer inzicht te krijgen in het fokken met erfelijke gebreken en de handhaving daarvan.

Het onderzoek poogt om een aantal richtlijnen te geven. Zo zal er bijvoorbeeld geprobeerd worden om een craniofaciale ratio vast te stellen, een mooi woord voor het vaststellen van een minimum neuslengte die bij het hoofd past, om zo overdreven brachiocephalie vast te stellen.  Ook  andere erfelijke eigenschappen die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zouden zo vastgesteld moeten worden.

De minister kondigt in haar schrijven geen verdere verscherpingen aan. Volgens Schouten voldoet artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren, mits het dus inderdaad objectief gehandhaafd kan worden. Dit jaar zijn er 10 onderzoeken gedaan door de NVWA op basis van artikel 3.4, in vier gevallen moest er ook echt gehandhaafd worden (waarbij in 1 geval een dwangsom werd opgelegd).

Wat betreft de strafmaat kondigde Schouten samen met Grapperhaus al eerder aan dat ze het houdverbod voor slechte fokkers (onder andere) makkelijker toepasbaar wilde maken. Op 4 oktober liet ze al weten “Om effectiever en sneller op te kunnen treden tegen handelaren en fokkers die de regels niet naleven werk ik samen met de Minister van J&V aan een wetsvoorstel ter verbetering van het houdverbod van dieren. In dit voorstel is ook de mogelijkheid opgenomen om via een bestuursrechtelijke maatregel een tijdelijke stillegging van een bedrijf te realiseren bij schendingen van dierenwelzijnsbepalingen. Dit was voorheen alleen via het strafrecht mogelijk. Ook bevat het een voorstel een extra sanctie waarmee een educatieve maatregel opgelegd kan worde.”

Wat honden betreft, ziet Schouten voldoende in het Fairfok-programma. “Daarnaast zet ik in op het faciliteren van het Fairfok-programma van de sector. In dit programma zijn onder de regie van de Raad van Beheer op kynologisch gebied ambities en plannen geformuleerd om binnen redelijke termijn tot een gezonde hondenfokkerij te komen.”

Ook laat de minister weten al met diverse organisaties in gesprek te zijn over fokken zonder erfelijke aandoeningen, zowel fokorganisaties als organisaties die opkomen voor dierenwelzijn.

bron

Antwoord op kamervragen

Kamerbrief dierenwelzijn 4 oktober

dossier