• Kortsnuiten, hoe gaan we handhaven?

Kortsnuiten, hoe gaan we handhaven?

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Kortsnuiten, hoe gaan we handhaven?

vr, 04/26/2019 - 16:08

Sinds de bekendmaking van het rapport over kortsnuiten en de aangekondigde maatregelen van minister Schouten is het stil.
De aangekondigde maatregelen zijn behoorlijk ingrijpend, maar veel fokkers lijken te denken dat het allemaal nog wel mee zal vallen. Die gedachte is begrijpelijk want regels zijn mooi, maar ze moeten kunnen worden gehandhaafd. Kan dat eigenlijk wel?

Toen de vraag aan het ministerie van LNV werd gesteld bleken ze daar niet negatief over: "Met het rapport “ Fokken met kortsnuitige honden” beschikt de NVWA over wetenschappelijke informatie die gebruikt kan worden bij de controle en handhaving van de bestaande regelgeving (art 3.4 Besluit houders van dieren”). De NVWA kan het rapport vanaf het moment van publicatie gebruiken bij haar handhaving."

Die publicatie was er al op 19 maart 2019 en is hier te downloaden.

Het feit dat dit rapport gepubliceerd is en verzonden aan en behandeld is in de Tweede Kamer is de spreekwoordelijke klap met de hamer voor dit besluit: hiermee is vastgelegd hoe er gehandhaafd kan worden op artikel 3, Besluit Houden van Dieren.

De minister pakt het meteen goed aan en maakt in de begeleidende brief duidelijk dat dit geldt voor alle extreem brachycefale honden: "Bijgaand treft u het rapport “Fokken met kortsnuitige honden” met deze criteria aan. De criteria gelden voor alle kortsnuitige honden, dus niet alleen voor rashonden. De criteria zullen worden benut door de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij de handhaving van de regels op het terrein van fokkerij."

De NVWA kan er gebruik van maken, maar hoe moeten we dat opvatten? Een vereniging van kortsnuitige rassen vroeg de LICG om verduidelijking en kreeg de volgende reactie:

"Geachte mevrouw,

Gisteren ontvingen wij van het ministerie wat nadere toelichting over dit punt, die ik u nog even wil laten weten.
Zij melden ons dat de criteria inderdaad per direct zullen worden gebruikt voor de handhaving, aangezien het een handvat is voor het handhaven van het besluit houders van dieren dat al sinds 2014 is ingegaan. Er is dus geen overgangsfase.
Ook zullen de criteria inderdaad zo gehandhaafd gaan worden als in het rapport gesteld, wat dus wil zeggen dat fokken met een hond die een craniofaciale ratio van minder dan 0,3 heeft, niet is toegestaan.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet"

Dit rapport is dus geen voorstel en geen suggestie, maar simpelweg een reeks opties die het mogelijk maakt fokkers van extreem kortsnuitige rassen aan te pakken. Of de honden nou een stamboom hebben of niet.


 


Het is opvallend dat er slechts enkele verenigingen zijn die de nieuwe regels serieus lijken te nemen. Een aantal rasverenigingen, zoals bv de EGCN en de Hollandse Bulldoggen Club, hebben publiekelijk afstand genomen van een af te sluiten convenant voor de Franse Bulldog zoals dat vanuit de Raad van Beheer werd voorgesteld. Blijkbaar ziet men weinig problemen in de nieuwe maatregelen.
Het ministerie ziet dat anders. Dat liet weten:

"De criteria zijn een handvat om voor bepaalde typen honden, vast te stellen of de desbetreffende honden geschikt zijn voor de fok. De criteria kunnen bij handhaving gebruikt worden, maar ook door fokkers en/of dierenartsen. De NVWA en de LID zullen bij een controle bepalen of een fokker zich voldoende inspant om gezonde pups te fokken en daarmee voldoet aan de wettelijke bepalingen."

De regels zoals die vastliggen in de wet zijn een open norm, en daar was dus een vastomlijnde regelgeving bij noodzakelijk. Bij eerdere handhavingsverzoeken heeft de NVWA deze verzoeken afgewezen (zie punt 1.3 in de link) vanwege het ontbreken van een voldoende concrete norm ten aanzien van de eisen waaraan het fokken van gezelschapsdieren moet voldoen. Met de opgestelde criteria heeft de NVWA handvatten gekregen om te kunnen handhaven.

Hoe het zich nu verder zal ontwikkelen is afwachten. Over enkele weken zijn er gesprekken vanuit de sector (enkele rasverenigingen hebben gesprekken met het ministerie, de Raad van Beheer heeft separaat een gesprek).
We houden u op de hoogte.

dossier