• Ook Vlaanderen gaat stroomhalsband verbieden

Ook Vlaanderen gaat stroomhalsband verbieden

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Ook Vlaanderen gaat stroomhalsband verbieden

di, 08/10/2021 - 13:07

Verbod gaat over ruim vijf jaar in....

Ook Vlaanderen gaat de E-collar, de stroomhalsband, definitief verbieden. Vanaf 1 januari 2027, dus over zes jaar, is het gebruik niet langer toegestaan. Dat heeft Vlaams Dierenminister Ben Weyts laten weten, hij komt met een zgn.  uitdoofscenario voor het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden. In de overgangsperiode kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven.

“We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk”, zegt Weyts. “Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt”. 

Tot nu was er nog geen verbod op stroomhalsbanden die via een druk op de knop een elektrische schok toedienen aan een hond of kat of stroomhalsbanden die honden afstraffen wanneer ze blaffen. Instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden vaak om dieren af te richten. Er was ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweerden dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts vroeg en kreeg een advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Die concludeerde begin dit jaar “In 2018 waren de meningen van gedragsspecialisten over het gebruik van halsbanden verdeeld. De dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving lanceerde daarom in 2020 een online enquête bij gedragstherapeuten en hondentrainers. Drieënzestig gedragstherapeuten en hondentrainers werden aangeschreven om deel te nemen aan de enquête, 1805 antwoorden werden ontvangen (191 gedragstherapeuten, 448 hondentrainers, 653 jagers, 21 dierenartsen en 1375 andere). De jagers pleitten in hun antwoorden voor het behoud van trainingshalsbanden bij de jacht. Bij de groep gedragstherapeuten pleitte bijna 90% voor een volledig verbod of een verbod met uitzonderingen. Bij de hondentrainers was er ook een meerderheid voor een verbod of een verbod met uitzonderingen.

En dus concludeerde de Raad “De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn raadt voor de opvoeding van honden een positieve beloningstraining aan. Als toch aversietraining aangewezen is, dan zijn er voor de trainingsapparaten met afstandsbediening en antiblafhalsbanden alternatieven op de markt waarbij geen elektrische prikkel wordt toegediend aan de hond. Daarom pleit de Raad nu voor een verbod op trainingshalsbanden met afstandsbediening en antiblafhalsbanden die elektrische prikkels kunnen toedienen. In het geval van halsbanden gekoppeld aan een onzichtbare omheining kan een uitzondering worden voorzien, omdat het welzijnsrisico kleiner is en omdat de beschikbaarheid van vrije ruimte om het dier te laten loslopen mee moet worden overwogen. Verder adviseert de Raad ook om gedurende ten hoogste zes jaar een uitzondering te voorzien op het bovenstaande verbod voor honden die ingezet worden bij politie, defensie of civiele veiligheid. Deze zes jaar moet deze diensten toelaten om de nodige maatregelen te nemen zodat het gebruik van een elektrische halsband ook bij deze diensten niet meer nodig is.”

Het huidige advies van 2021 van de Raad voor Dierenwelzijn is fundamenteel anders dan het advies in 2018, toen de Raad de stroomhalsband nog niet wilde verbieden. Bepaalde trainers konden toen goede resultaten bekijken, zo meldde de Raad toen. Ook nu is het advies niet unaniem. ““De Oost-Vlaamse dierenasielen, de Limburgse dierenasielen, de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, Algemeen Boerensyndicaat en Andibel geven volgend minderheidsadvies: “Wij zijn van mening dat het veralgemeend verbieden van elektrische halsbanden voor honden, niet de juiste strategie is. Correct gebruik van de nieuwe generatie halsbanden (antiblafband, onzichtbare omheining, trainingshalsband) leidt niet tot verwonding, noch tot vermindering van dierenwelzijn.”

Er komt vanaf 2027 dus geen uitzondering voor leger, politie of gedragstherapeuten. Omdat het in de praktijk onmogelijk is om af te lijnen wie zich gedragstherapeut mag noemen en wie niet omdat dit beroep niet wettelijk geregeld is, maar vooral omdat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn om dieren op te leiden of in te tomen. Specialisten denken al lang niet meer dat je dieren alleen maar kan opleiden of kan corrigeren met agressieve aversietechnieken. De wetenschappelijke literatuur waarschuwt juist veel meer voor de mogelijk negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing. In de overgangsperiode tot 1 januari 2027 kunnen ook instanties zoals het leger en de politie zich verdiepen in diervriendelijke alternatieven.

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven. Dit in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt.

Tot 1 januari 2027 mogen de stroomhalsbanden dus gebruikt worden, daarna is het voor iedereen over. Vlaanderen gaat ook de verkoop van de banden verbieden.

Alhoewel de Raad voor Dierenwelzijn van Wallonië, Franstalig België, al in 2017 adviseerde de stroomhalsband te verbieden, heeft het Waalse parlement met minister Céline Tellier nog geen nieuwe wetgeving. Wel liet de minister van Wallonië in februari weten dat ze niet positief is over de stroomhalsband.

Ben Weyts, de Vlaamse minister, zegt het iets duidelijker: “Stroomhalsbanden voor honden werden lange tijd niet in vraag gesteld, maar we zijn als Vlaamse samenleving geëvolueerd. Het is onze verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. Achterhaalde instrumenten zoals de meeste stroomhalsbanden horen niet meer thuis in Vlaanderen”.

 

 

Foto: Paul Van Welden