• Hond uitlaten heeft vergunning nodig wegens stikstofuitstoot...  broodje aap of?

Hond uitlaten heeft vergunning nodig wegens stikstofuitstoot... broodje aap of?

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Hond uitlaten heeft vergunning nodig wegens stikstofuitstoot... broodje aap of?

ma, 10/14/2019 - 23:10

Iedereen die zijn hond uitlaat in of nabij een Natura-2000-gebied zou eigenlijk een vergunning moeten hebben. Als we het nieuwe stikstofbeleid van de overheid strikt zouden volgen is dat het gevolg. Dat nieuws citeerde het Agrarisch Vakblad “De Boerderij” enkele dagen geleden. Maar is dat nu echt de bedoeling?

Professor Chris Backes (Universiteit Utrecht) deed die uitspraak in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer. Maar waar gaat het nu over?

Ten eerste, wat is dat nu eigenlijk, de “PAS”.  PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.  De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Tegelijkertijd was het dé manier om vergunningen uit te delen aan bedrijven die stikstof veroorzaken in de buurt van natuurgebieden. Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen. En juist Natura 2000 gebieden moeten beschermd worden. Bedrijven kunnen een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden veroorzaken. Dat zou sommige beschermde plantensoorten, die voedselarme grond nodig hebben, laten verdwijnen. Maar ja, Neerland is klein en wil bouwen, dus werd het programma voor stikstof opgesteld en werden vergunningen uitgedeeld op basis van toekomstige besparingen op stikstofuitstoot.

Het gaat hierbij overigens niet om reguliere stikstof (N2) maar om bepaalde  stikstofverbindingen, NOx (komt vrij door woningbouw, verkeer en industrie) en NH3 (ammoniak, komt vrij bij urine en ontlasting, dus vooral veeteelt). Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarbij NOx of NH3 vrijkomt, hebben dus een vergunning nodig. Afhankelijk van de hoeveelheid overigens, oftewel  initiatieven die een stikstofdepositie hebben van minder dan 0,051 mol/ha/jaar, tussen 0,051 en 1 mol/ha/jaar, en meer dan 1 mol/ha/jaar. Zit je bedrijf onder die 0,051 mol/ha/jaar dan werk je vergunningvrij. Activiteiten met een toename tot 1 mol/ha/jaar kunnen volstaan met een melding. Dit zal in de praktijk gaan gelden voor meer dan 80-90% van de activiteiten. Maar: wanneer men nog niet beschikt over een Natuurbeschermingswetvergunning, dan dienen activiteiten waarvan de totale stikstofdepositie (dus niet alleen de toename) meer dan 1 mol/ha/jaar is, eerst een vergunning aan te vragen.Komt de toename van de depositie van een activiteit boven de 1 mol/ha/jaar, dan dient men daarvoor altijd een vergunning aan te vragen. Wanneer door een activiteit de stikstofdepositie afneemt, is men niet meer vergunningplichtig.

Alleen, en daar draait het om, de Raad van State besloot recent dat die “toekomstige besparingen” waarop de vergunning en de aanpak werd gebaseerd, te onzeker zouden zijn. Oftewel, het programma zou onvoldoende werken. De Natura-2000 gebieden komen dus in de gevarenzone.

Nu daalt de hoeveelheid stikstof die in de natuur neerdaalt al jaren, onder andere door effectiever ondernemen. Alleen, het was moeilijk te bewijzen dat een afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. Daarom zijn er in 2008 aanbevelingen gedaan om dit probleem op te lossen met een programmatische benadering. Hieruit ontstond het PAS, dat op 1 juli 2015 van start is gegaan. Dat moest, want in de wet staat dat de emissie van stikstof naar beneden moet. Maar, zo meenden natuurbescherigsorganisaties, die daling ging niet snel genoeg. Uit de laatste monitoringsrapportage bleek dat op 60% van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds teveel stikstof terecht komt. Nieuwe economische ontwikkelingen brengen ook meer vervuiling met zich mee. Daarom vinden de natuurbeschermingsorganisaties dat nieuwe economische ontwikkelingen alleen wenselijk zijn in gebieden waar de stikstof feitelijk ook echt gedaald is. Ze stapten naar de rechter, de Hoge Raad, die vroeg het het Europees Hof van Justitie, en dat hof concludeerde dat de emissie inderdaad te hoog was, en het PAS onvoldoende werkte. En dus zij de hoge Raad “Stop met bouwen”.  Simpel gezegd dan.

Maar hoe draagt een hond nu bij aan die stikstofemissie?  Simpelweg, en dat zei Professor Backes: “Een Deense collega rekende ‘op de achterkant van een bierviltje’ even uit dat het dagelijks één keer uitlaten van zijn hond een depositie oplevert van ongeveer 0,2 kg/ha/jaar. Dat komt overeen met ongeveer 14 mol/ha/jaar. Volgens het tegenwoordige Nederlandse stikstofregime heeft dus eenieder die zijn hond regelmatig (eens per maand zou ongeveer 0,5 mol/ha/jaar zijn en dat is voldoende) uitlaat in of rond een Natura 2000-gebied een Natura 2000-vergunning nodig die in veel gevallen niet zal kunnen worden verstrekt.”  

Daaruit zou je kunnen concluderen dat iedereen met 2 honden al vergunningplichtig zou zijn (hondenuitlaatdiensten met 6 of meer honden per keer zitten al drie keer boven de vergunningsnorm). De PAS geldt nog niet voor particuliere eigenaren. Maar h het was de professor niet te doen om een vergunningsplicht voor honden(bazen) te bewerkstelligen. Hij wilde slechts aantonen hoe onhoudbaar de juridische kaders zijn van de PAS-wetgeving/aanpak. Desgevraagd zegt Profesor Backes (ook) tegen Dogzine “Ik heb dit voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat het tegenwoordige juridische kader absurd is. Thans is er hopelijk niemand die de geldende regels op dergelijke activiteiten toepast, maar theoretisch zou het wel kunnen en zelfs moeten. Er wordt intensief gewerkt aan een oplossing hiervoor waardoor activiteiten met zeer kleine uitstoot wederom vergunningvrij worden. Zelfs als een milieuvereniging (wat ik niet hoop en ook niet verwacht) zou proberen een overheid tot handhaving jegens hondenbezitters en -uitlaters te dwingen hoop en verwacht ik dat de bestuur en rechter een creatieve uitweg vinden om dit te kunnen afwijzen.”

Helemaal gerust kunnen we als hondenliefhebber nog niet zijn zo, want natuurbeschermers, activisten, zijn veelal geen hondenliefhebbers. En in handen van de verkeerde activisten zou het dus wel degelijk tot een rechtszaak kunnen komen. Het geeft maar eens weer hoe gevoelig natuur en milieu tegenwoordig ligt, ook voor de onschuldige activiteit van je hond uitlaten –zelfs aangelijnd- in het bos.

Hond uitlaten heeft vergunning nodig wegens stikstofuitstoot...  broodje aap of?