• Noors Hooggerechtshof doet uitspraak
  • Noors Hooggerechtshof doet uitspraak

Noors Hooggerechtshof doet uitspraak: Cavalier nee, Bulldog ja onder voorwaarden

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Noors Hooggerechtshof doet uitspraak: Cavalier nee, Bulldog ja onder voorwaarden

wo, 10/11/2023 - 15:55

Op 10 oktober 2023 deed het Noorse Hooggerechtshof uitspraak in het hoger beroep dat was aangespannen tegen het vonnis dat was uitgesproken in de zaak van de Noorse Dierenbescherming tegen de Noorse Kennelclub NKK.

De Noorse Dierenbescherming was van mening dat fokken met rassen die een groot risico op gezondheidsproblemen lopen door die fokkerij, strijdig is met de Noorse wet (paragraaf 25, Wet Dierenwelzijn). Door het fokken op bepaalde kenmerken is er een verhoogde kans op gezondheidsproblemen, en dat, zei de Dierenbescherming, kan nooit een optie zijn.
De wet zegt namelijk dat fokken nooit tot gevolg mag hebben dat een dier beperkingen ondervindt, hetzij fysiek, hetzij in gedrag. En hoewel die regel natuurlijk niet voor alle diersoorten gelijk zal zijn (zo ligt de grens voor productiedieren anders dan de grens voor gezelschapsdieren), betekent dat niet dat in de (ras)hondenfokkerij alles mag.

De Noorse Kennelclub ging hiertegen in hoger beroep omdat, zo stelde men, de problemen worden onderkend en er al meerdere jaren gewerkt aan fokprogramma's om deze problemen te ondervangen. Daarom wil de NKK graag de mogelijkheid die verbeteringen door te zetten.

Voor de Cavalier King Charles spaniel lijkt de grens overschreden: de bouw van het hoofd geeft bij dit ras een sterk verhoogd risico op chiari-malformatie en syringomyelie, aandoeningen die door te kleine en onjuist gevormde schedels beknelling geven van hersenen en/of zenuwbanen, waardoor sprake is van chronische pijn. De grens voor dit probleem heeft de Hoge Raad op een incidentie van 15% gesteld.
De Cavalier overschrijft dit percentage en er is geen bewijs dat er op korte termijn verbetering zal komen. Daarom heeft de Hoge Raad het fokverbod op dit ras gestand gedaan.
Dit vonnis is gewezen op verdeelde meningen; de rechters waren niet unaniem van mening dat de incidentiedrempel werd overschreden. Een meerderheid was die mening echter wel toegedaan.

Bij de Engelse Bulldog is het probleem brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS). Dit probleem veroorzaakt ademhalingsproblemen die onder andere hun oorzaak vinden in de extreem kort gefokte voorsnuit, waarbij als gevolg hiervan ook andere delen van het ademhalingsstelsel vervormd (kunnen) raken. BOAS in graad 2 of 3 is dermate ernstig dat een te hoge incidentie van deze aandoening een reden kan zijn voor een fokverbod. De Noorse Kennelclub heeft echter al geruime tijd geleden een fokprogramma gestart met als doel BOAS terug te dringen binnen het ras, en de resultaten laten dusdanige verbetering zien dat de Hoge Raad voortzetting van de fokkerij onder deze normen acceptabel acht.

Het volledige vonnis is hier te lezen.

Een compacte uitspraak is hier te lezen.

Foto: