• Geen vergunning voor uitbreiding puppyfarm Hezehof
  • Geen vergunning voor uitbreiding puppyfarm Hezehof

Geen vergunning voor uitbreiding puppyfarm Hezehof

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Geen vergunning voor uitbreiding puppyfarm Hezehof

do, 02/08/2018 - 13:54

Een grote hondenfokker uit België, Rudy Guedens, haalt opnieuw bakzijl. Zijn aanvraag om een hondenfokbedrijf te beginnen in Lummen is voor de tweede maal afgewezen. Vorig jaar trok hij te elfder ure  een verzoek voor een bedrijf met 480 honden in, na massale protesten, nu is ook een verzoek voor een kleiner bedrijf naar de prullenbak verwezen door de gemeente ditmaal. Dat “kleiner” is overigens relatief, de eerste vergunning van 480 dieren ging om pups en volwassen dieren, de trweede ging om volwassen dieren exclusief pups, en per saldo betekent het dus dat e tweede om meer dan 480 dieren ging.

Ook tegen de nieuwe ‘afgeslankte’ aanvraag voor de hondenkwekerij was een storm van protest op gang gekomen. Zowel online tekenden ruim 6000 mensen de petitie, bij de gemeente kwamen 155 bezwaren binnen. Deze bezwaren hadden betrekking op broodfok, externe risico’s door bijtende honden, geurhinder en geluidsoverlast. In januari was er in de gemeente nog een potestmars georganiseerd.

Het is niet het hondenleed, maar de geluidshinder die de gemeente heeft aangegrepen om de fokkerij te verbieden. “Ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat de bezwaren betreffende geluidshinder gegrond zijn en dat bij dergelijke inrichtingen de geluidshinder voor de omgeving niet tot een constant aanvaardbaar niveau kan beperkt worden. Ernstige geluidshinder is namelijk inherent aan inrichtingen waarin zoveel honden worden gehouden. Deze geluidshinder ontstaat zowel wanneer de honden worden gelucht of gevoederd als wanneer bezoekers de inrichting betreden en zelfs bij passerende wandelaars. Beperking van de geluidshinder is dan ook omzeggens onmogelijk.” aldus burgemeester Luc wouters tegenover Radio 2 Belgie.

Volgens de gemeente worden milieuvergunningsaanvragen voor dergelijke inrichtingen altijd geweigerd wanneer er zich binnen een afstand van 200 meter woningen bevinden. "Binnen een zone van 200 meter rond de inrichting bevinden zich 31 woningen", zegt Wouters. "De dichts bij gelegen woning bevindt zich zelfs op amper 25 meter. Om deze reden heeft het gemeentebestuur de aanvraag dan ook geweigerd."

De Belgische wetgeving maakt het overigens gemakkelijk om jonge honden te verhandelen. Sinds 2010 zijn honden onder de zes maanden niet gekend als honden voor de wetgeving bekend als Vlarem II. Dat wil zeggen dat alle honden die nog geen half jaar oud zijn, niet meetellen. Wil je honderd honden houden die nog geen zes maanden oud zijn, dan heb je hiervoor dus geen milieuvergunning nodig. Dit zet de deur open voor meer broodfok, ook de import van puppy’s wordt zo gemakkelijker. “

foto: Jan Faes

bron

De aanvraag

Radio 2 Be

dossier