• Chico mag -voorlopig- blijven leven

Chico mag -voorlopig- blijven leven

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Chico mag -voorlopig- blijven leven

ma, 04/09/2018 - 15:28

[update 19 april 2018]  De hond Chico is alsnog ingeslapen op 16 april jl.

Het verhaal van “kampfhund” Chico houdt de Duitse media nog steeds bezig, en ook daar is de discussie rondom “vechthonden”, de hondentypes die we hier in het algemeen hoogrisicohonden noemen, weer flink opgelaaid. Wat is nu de stand van zaken en wat is er precies gebeurd?

Op 3 april worden twee doden gevonden in een appartement in de Duitse stad Hannover. Het gaat om een 52-jarige vrouw en haar 27 jaar oude zoon. Beide personen zijn door geweld om het leven gekomen, in het huis bevindt zich ook nog een 8 jaar oude kruising American Staffordshire terrier, Chico.

Om de achtergrond van de tragedie te verduidelijken, werd lijkschouwing op de lichamen verricht. Volgens de forensische artsen waren moeder en zoon doodgebeten, door de hond Chico. Met Chico waren de afgelopen jaren nooit problemen geweest, zeggen sommigen. Maar anderen wijzen op een probleem in 2011 toen “de gemeente verzuimde de levensgevaarlijke hond uit huis weg te halen.” Toen zou de jeugdige eigenaar van de hond een hondentrainer ingeschakeld hebben op verzoek van een sociaal wijkwerker, omdat de hond agressieve neigingen vertoonde.  Vermoedelijk was de hond daarvoor agressief gemaakt, zo meende de hondentrainer, Wiltrud Remstadt. De aanbeveling was dan ook om de hond aan een korte lijn, met muilkorf, te houden. Tevens moest het dier volgens de aanbeveling door de diergeneeskundige dienst van Hannover worden beoordeeld. Op die beoordeling is de eigenaar echter nooit verschenen.
Een dergelijke beoordeling geeft aan of de hond inderdaad “gevaarlijk” zou zijn of niet. Maar nadat de man niet verscheen ondernam de gemeente Hannover verder geen stappen, de zaak werd vergeten. Nog tweemaal kwamen mensen de situatie beoordelen, in 2014 en 2016, omdat buren aangaven dat de hond verwaarloosd werd, maar behalve dat de hond enorm blafte, een klacht die ook buren hadden, werd er verder niets onregelmatigs gevonden.

Wel was in de buurt bekend dat de hond overdag eigenlijk vooral in een stalen bench werd gehouden, en alleen in een kamer verder af en toe kon en zijn behoeftes deed op het balkon. Het dier werd door de man, die volgens getuigen “het lichaam en de kracht van een 13-jarige" zou hebben ten gevolge van zijn ziekte, ’s nachts uitgelaten. Behalve de zoon, die ernstig ziek was, was ook de moeder zorgbehoevend.

De moeder en zoon hadden Chico feitelijk aangeschaft als bescherming tegen de ex van de vrouw, die haar in 2005 met een bijl te lijf was gegaan. In 2012 kwam de ex weer vrij, en om te voorkomen dat hij wraak zou nemen werd Chico in huis gehaald. Maar daarbij werd blijkbaar niet nagedacht over het feit dat beide zwaar zieke mensen niet de kracht en de mogelijkheid hadden om Chico ook een goed leven te gunnen.

Onmiddellijk na het gebeuren, en na de lijkschouwing, besloot de gemeente Hannover dat de hond moest worden ingeslapen. En zoals vaak in dit soort gevallen, zorgde dat voor veel discussie. Een petitie om het leven van de vermoedelijk zwaar verwaarloosde hond te redden kreeg 225.000 steunstemmen, anderzijds, een poll van de krant “Bild” toont aan dat ruim 70% van de lezers vindt dat de hond inderdaad niet langer kan leven.

Wat de hond tot zijn aanval aanzette blijft voorlopig onbekend, op de lichamen van de vrouw en de zoon wordt nog toxicologisch onderzoek gedaan om te zien of bepaalde medicijnen de hond wellicht hebben getriggered tot de aanval.

Het lot van de hond Chico zelf is voorlopig nog onbeslist. De gemeente Hannover heeft de hond aan een asiel overgedragen, en daar wordt gekeken of de hond, onder zeer stringente begeleiding, wellicht toch kan blijven leven. Letterlijk meldt Bild: “Volgens een woordvoerder controleert Hannover nu of de hond in de speciaal beveiligde faciliteit nog steeds een gevaar vormt voor het grote publiek."

Zo niet, dan zou de Gnadenhof een optie kunnen zijn om de hond niet te doden. Iemand moet echter de kosten van huisvesting dragen, zei de manager van de dierenbeschermingsorganisatie, Heiko Schwarzfeld. Tot de beslissing blijft Chico in leven.

Duitsland kent al langer strenge wetgeving voor hoogrisicohonden, alhoewel die per Bundesland sterk verschilt. Van vrijwel niets (vooral Nordrhein-Westfalen is redelijk soepel) tot heel streng. Begeleiders moeten 18 jaar of ouder zijn, nooit los, altijd kort aangelijnd en met muilkorf. Daarnaast is de hondenbelasting voor “Kampfhunde” tot wel 10 maal zoveel als voor gewone honden (al kan het doorlopen van een zware training de hondenbelasting omlaag brengen. Jaarlijks komen in Duitsland 4 à 5 mensen door een hondenaanval om het leven (ongeacht het ras of soort), en worden er ca. 50.000 forse hondenbeten geregistreerd. Dat aantal is overigens niet veranderd sinds de invoering van de rasspecifieke wetgeving, ondanks het feit dat het aantal “kampfhunde” wel flink is afgenomen.

Naar aanleiding van de zaak is er vanmiddag een persconferentie