• Zweden gaat ongezonde honden schorsen

Zweden gaat ongezonde honden schorsen

Leestijd
minder dan
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Zweden gaat ongezonde honden schorsen

ma, 05/13/2019 - 16:47

Zweden was het eerste land waar een Ras Specifieke Instructie van kracht was, een richtlijn voor keurmeesters om honden die op welke wijze dan ook in hun welzijn beperkt werden daarop af te rekenen. De Zweedse kennelclub SKK begon daar al in 1998 mee.

Maar men gaat nu nog verder, dit omdat het beoogde resultaat uitblijft en en nog steeds ongezonde honden voor de fokkerij worden gebruikt.

Per 1 januari 2020 zullen honden die op shows verschijnen en aantoonbaar in hun welzijn worden beperkt daar op worden afgerekend door een uitsluiting. Dat is geen diskwalificatie alleen, het is een uitsluiting van alle vormen van show, examens, wedstrijden en fokkerij.  Er kunnen diverse redenen zijn voor uitsluiting, maar de SKK stelt heel duidelijk dat als de reden ademhalingsproblemen betreft, dan is de uitsluiting met onmiddellijke ingang.

Natuurlijk zal deze regel veel weerstand oproepen: een keurmeester is geen dierenarts. Maar een keurmeester, zo vindt de SKK, is prima in staat te beoordelen of een hond een welzijnsbedreigende probleem heeft.
Wordt er op bijvoorbeeld mank lopen gediskwalificeerd en is dit een volgende maal over, dan is er niets aan de hand. Maar betreft het de luchtwegen, dan is directe melding en uitsluiting het gevolg.
Uiteraard kan een eigenaar in beroep tegen een dergelijke beslissing. Daarvoor dient de hond dan te worden onderzicht door een gespecialiseerde dierenarts en mag hij geen klinische ademhalingsproblemen vertonen.
Voor andere gezondheidsproblemen ontvangt de eigenaar van de hond een waarschuwingsbrief na twee diskwalificaties, dat een derde gediskwalificeerd een permanente shutdown betekent.