• Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten
  • Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten
  • Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten
  • Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten

Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten

wo, 08/21/2019 - 10:34

Met de criteria die op verzoek van de minister zijn opgesteld door de Universiteit van Utrecht kan de NVWA voortaan veel gerichter handhaven. En, zo zegt de NVWA, dat gebeurt ook. Er liggen nog meerdere handhavingsverzoeken en meldingen te wachten die, nu er duidelijke criteria zijn die artikel 3.4 uit het Besluit houders van dieren specificeren, door de medewerkers van de Voedsel en Warenautoriteit gecontroleerd kunnen worden.

De NVWA maakt daarbij geen onderscheid op wie de fokker is. “Als we meldingen krijgen van mogelijke overtredingen dan gaan we daar altijd mee aan de slag”, aldus een woordvoerder. Dat betekent dat ook -onderbouwde- meldingen over “broodfokkers”, de welbekende grote commerciële instellingen, gewoon in behandeling worden genomen.

Er is een verschil tussen meldingen en handhavingsverzoeken. Handhavingsverzoeken zijn voor de NVWA meer werk, zoeker administratief, en de NVWA moet altijd bij beschikking beslissen. Letterlijk “Een verzoek om handhavend op te treden tegen de overtreding van wettelijke voorschriften, en waarbij op basis van een beschikking wordt beslist. Op een handhavingsverzoek moet bij beschikking worden beslist, als het verzoek kennelijk neerkomt op een specifieke vraag tot handhaving van een bepaald bedrijf/situatie, zoals de aanvraag van een beschikking, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, de stillegging van een bedrijf of het van de markt halen van producten.”  Handhavingsverzoeken worden bijna altijd door organisaties of bedrijven gedaan, al kan een particulier het in principe wel indienen. Een handhavingsverzoek is ook lastiger om in te dienen, want er moet wel een heel duidelijke aanleiding zijn om een dergelijk verzoek aan de NVWA te richten. “Ik denk dat hij of zij met kortsnuiten fokt”, om maar een voorbeeld te noemen, is onvoldoende voor een handhavingsverzoek. Dat laatste is meer een melding. De NVWA stelt: “Een melding van een overtreding van wettelijke voorschriften (geen handhavingsverzoek). Informatie van derden die voor de NVWA relevant kan zijn om er iets mee te doen of kennis van te nemen.” Wel -zo laat de NVWA weten, worden meldingen altijd serieus genomen. Uit een melding hoeft echter geen beschikking of nadere vervolging voor te komen.

En moeilijk is het niet om overtredingen te vinden, nog altijd staan de nesten keurig op de site van de Raad van Beheer. Voor kortsnuithonden zonder (FCI)stamboom is er natuurlijk Marktplaats, of Puppyplaza. De rasverenigingen zelf publiceren de nesten ook vaak. Maar eerlijk is eerlijk, bepaalde organisaties hebben al voldoende handhavingsverzoeken ingediend om de NVWA nog heel wat maanden werk te bezorgen.

Het beschikbaar komen van de criteria voor het “Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren 1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.”  en verdere leden van dit artikel betekent dat de NVWA nu meer handvatten heeft om de meldingen en vooral handhavingsverzoeken die er al lagen, en die er nu nog steeds bijkomen, ook goed op te volgen. Vooral Dier & Recht heeft inmiddels diverse handhavingsverzoeken tegen kortsnuitfokkers, maar ook tegen fokkers van bepaalde typen raskatten etc., ingediend. Daar wordt nu nader onderzoek naar gedaan. Ook dierenartsen worden daarbij niet gespaard, de waarschuwing van de KNMVD dat dierenartsen die actief en bewust meewerken aan fokken tegen de wet, in casu artikel 3.4, in, medepleger kunnen zijn, en dus -in het uiterste geval, ook strafbaar zijn.

Van waarschuwing tot duizenden euro's

Wie de berichten van bepaalde fokkers op Facebook leest denkt haast dat de ernst nogal meevalt. Maar zeker voor wie herhaaldelijk in de fout gaat kunnen de (financiële) gevolgen fors zijn. De NVWA heeft boetes voor overtredingen van  artikel 3.4 geclassificeerd als C of B overtreding. Bij C is er sprake van een incidentele overtreding, hierop volgt een schriftelijke waarschuwing. Mocht bij een volgende controle weer een overtreding worden vastgesteld, dan wordt een boete van €1500,- opgelegd.

Maar gelet op alle aandacht is er natuurlijk een gerede kans dat er direct een andere classificatie wordt gebruikt, de B-classificatie. Bij B is sprake van een ernstige of herhaaldelijke overtreding, hierop volgt direct een boete van €1500,-.    En tenslotte, lijkt iemand niet te leren van een dergelijke boete en gaat de fokker opnieuw in de fout, kan de NVWA ook harder ingrijpen, met een dwangsom. Daar zijn geen vaste richtlijnen voor, maar dergelijke dwangsommen kunnen snel oplopen tot bedragen met vier nullen er achter. De NVWA gaat over tot een Last onder Dwangsom (LOD) “bijvoorbeeld wanneer een boete niet het gewenste effect heeft. De hoogte hiervan is afhankelijk van de overtreding en de rest van de situatie”. De last onder dwangsom is geen boete, maar een handhavingsinstrument, gericht op het (nogmaals) gebeuren van een overtreding.

Wat betreft strafrecht -als het zover komt- liggen de richtlijnen bij het openbaar ministerie. “Licht letsel” (de wet stelt dierenmishandeling strafbaar) kan nu worden bestraft met 20 uur taakstraf (bij een eerste overtreding), bij  herhaaldelijke overtredingen kan dat oplopen tot 40 uur taakstraf of 20 dagen cel onvoorwaardelijk.  Bij zwaar letsel loopt dat -nu nog-  op tot 5 weken cel of 80 uur taakstraf. Maar let op, deze wetgeving voor dierenmishandeling gaat het komend jaar veranderen, mede door een veel zwaarder worden van een mogelijk houdverbod. Het gaat dan ook niet langer over de Wet dieren, maar daadwerkelijk over het wetboek van strafrecht.

Kortom, het is alleszins te verwachten dat het eerste handhavingsbericht (nu nog voor een fokker van raskatten) de komende tijd een flink aantal keren met andere fokkers en andere dieren terugkomt in de media. Dan zal ook blijken hoe zwaar de NVWA de overtredingen van artikel 3.4 daadwerkelijk acht. We blijven het volgen…

 

Afbeelding Stoplichtmodel is van Stichting Dier & Recht

Veel kortsnuitfokkers kunnen bezoek NVWA verwachten

dossier