• Strepto Zoo, zeldzame maar ernstige ademhalingsziekte bij honden

Strepto Zoo, zeldzame maar ernstige ademhalingsziekte bij honden

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Strepto Zoo, zeldzame maar ernstige ademhalingsziekte bij honden

za, 02/17/2018 - 15:11

Paardenliefhebbers kennen de ziekte droes, vaak te genezen maar soms dodelijk.  Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus Equi  Equi. Maar deze bacterie heeft nog een nauwe verwant, de streptococcus Equi subspecies zooepidemicus, en die levert een ziekte op die ook voor honden gevaarlijk en dodelijk kan zijn. In de VS zijn kort na elkaar enkele uitbraken van deze ziekte geweest, die Strepto Zoo wordt genoemd. En alhoewel het extreem weinig voorkomt, is de ziekte wel een zoönose, oftewel, hij kan van hond op mens overspringen.

De Wisconsin Humane Society bevestigde op woensdag 14 februari dat twee honden in het asiel van Ozaukee geëuthanaseerd zijn nadat ze positief getest waren voor de bacterie. Het is een zeldzame aandoening die nog nooit eerder werd gezien bij WHS. Bij beide honden waren overigens nog andere onderliggende ziektes aanwezig, want mits ontdekt in een vroeg stadium kunnen antibiotica de ziekte bij honden –en paarden en andere dieren, ook katten zijn vatbaar, genezen. Symptomen van de ziekte zijn onder andere hoesten, loopneus, overgeven en zware ademhaling en bloed ophoesten. Nochtans, de ziekte is zeldzaam en de Universiteit van Wageningen schreef in 2014 “Het risico van Streptococcus equi subsp. zooepidemicus wordt momenteel laag ingeschat, maar dit is mogelijk een emerging zoönose (…)De bacterie kan bij andere diersoorten (runderen, schapen, geiten, varkens, honden, katten) ziekte veroorzaken. Cases bij mensen zijn beschreven, maar zeer zeldzaam. Veroorzaakt bij mensen wel ernstige ziekte. Recent zijn een aantal humane gevallen beschreven in Finland. Ook is een geval van een Nederlandse vrouw beschreven (Brouwer, 2010) met een anamnese van een paardenbeet. Het is niet duidelijk hoe veelvuldig deze bacterie in Nederland voorkomt bij paarden, en of er meer recente humane gevallen in Nederland bekend zijn, maar vooralsnog wordt het risico vanwege het lage aantal humane gevallen laag ingeschat.  In 1963 werd wel een geval beschreven van een vrouw in Rotterdam, die vermoedelijk besmet was door het drinken van rauwe melk. Ook haar hond bleek de bacterie te dragen.

De bacterie is echter niet onbekend in deze streken. Een onderzoek in het Vlaams diergeneeskundig Tijdschrift van 2016: “. In deze studie werden neusswabs genomen bij 103 paarden met symptomen van acute ademhalingsinfectie en gescreend op de aanwezigheid van 13 verschillende equine ademhalingspathogenen. Gammaherpesvirussen waren, met 60% positieve stalen, de meest gedetecteerde pathogenen, gevolgd door streptococcus equi subsp. zooepidemicus infecties (30%).”

In de VS is naast de uitbraak in Wisconsin ook een asiel in Arizona getroffen, daar vertoonden tenminste 30 honden tekenen van de ziekte. In Florida (Citrus County) ging een asiel enkele weken dicht toen ook daar Strep Zoo werd geconstateerd, net als eind vorig jaar een asiel in Lexington (Kentucky). In Stocktonmoesten in april 2017 19 honden worden geeuthanaseerd tengevolge van het virus. Omdat honden in stressvolle situaties vatbaarder zijn, zijn uitbraken in asiels logisch.

Het aantal beschreven gevallen in onze regio bij honden is klein. In 2014 beschreef een onderzoek dat een hond van 2,5 jaar besmet was geraakt na vaccinatie en uiteindelijk na 48 uur is overleden. “Een 2,5 jaar oude teef (kruising) werd routinematig gevaccineerd tussen de schouderbladen. Enkele uren na de vaccinatie constateerde de eigenaar lusteloosheid bij zijn hond. De dag erna verergerde dit tot indolentie, coma en uiteindelijk sterfte binnen 48 uur na de vaccinatie. Bij postmortaal onderzoek, dat uitgebreid werd met histologie en bacteriologie, werd vastgesteld dat er sprake was van ernstige necrotiserende fasciitis en bacteriemie veroorzaakt door Streptococcus equi subsp. zooepidemicus.”  In 2015 werd wel een uitbraak geconstateerd bij een melkgeitenbedrijf. Bij honden lijkt het in onze regio dus om incidentele gevallen te gaan, op de vingers van één hand te tellen.Nadeel is dat de ziekteverschijnselen op de in principe onschuldiger kennelhoest lijken. Tegen Strepto Zoo is echter geen vaccin voorhanden. Desondanks, geen reden tot paniek.