• Regeerakkoord: witte lijst bonafide hondenhandelaren

Regeerakkoord: witte lijst bonafide hondenhandelaren

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Regeerakkoord: witte lijst bonafide hondenhandelaren

di, 10/10/2017 - 14:00

De meningen over het regeerakkoord mogen verdeeld zijn, in ieder geval heeft het nieuwe kabinet, in wording, een paar interessante punten op het gebied van dierenwelzijn opgenomen. Een van de belangrijkste voor hondenliefhebbers is wel het maken van een "witte lijst van bonafide hondenhandelaren".

Alhoewel een dergelijke opmerking in beginsel boterzacht is, is het een stap in de goede richting. Ongetwijfeld zal het kabinet nog wel moeten uitwerken wat die regels dan precies inhouden, hoe er gecontroleerd wordt, want over een groei van de controlerende instantie NVWA wordt nergens gesproken, en wat er dan moet gebeuren met hondenhandelaren die niet op de witte lijst staan, dus feitelijk op de zwarte lijst. Want aanvullende juridische maatregelen of verhoging van straffen voor dierenmishandeling worden nergens -nog- genoemd.

Of het kabinet zich verder sterk zal maken tegen illegale import, online verkoop -nog altijd het kanaal voor de minder bonafide hondenhandelaar- en mogelijke registratie van fokkers blijft vooralsnog onduidelijk. Een andere maatregel is ook het onderzoek naar forensisch onderzoek bij dierenmishandeling, iets waar vooral Graus van de PVV zich eerder hard voor maakte. Over de lopende maatregelen bij bijtincidenten laat het regeerakkoord zich niet verder uit.

Verdere maatregelen ter bevordering van dierenwelzijn, dus meer dan alleen honden, zijn:

• Het kabinet voert een verkenning uit naar het verder beperken van het vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer en zal voorstellen doen voor regelgeving op Europees niveau, inclusief een sluitend controle- en sanctieregime.

· Het kabinet wil het aantal stalbranden verminderen en zal hiertoe samen met verzekeringsmaatschappijen en ketenkwaliteitsystemen vóór 2019 afspraken maken over de bestrijding van knaagdieren door ondernemers en een periodieke elektrakeuring.

 · Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector dient er daarom voor te zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 haalt

· De illegale import van beschermde dieren moet een halt toe worden geroepen. Er komt een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.

 · Onderzocht wordt of het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

 

dossier