• Raad voor Dierenaangelegenheden: Professionaliseer de therapie met dieren!

Raad voor Dierenaangelegenheden: Professionaliseer de therapie met dieren!

Leestijd
minder dan
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Raad voor Dierenaangelegenheden: Professionaliseer de therapie met dieren!

di, 05/21/2019 - 17:02

De opleidingsinstituten en aanbieders van “dierondersteunende interventies” zouden moeten professionaliseren. Eén brancheorganisatie, gezamenlijke beroepscodes, het ontwikkelen van (na)scholing en erkenning van de opleidingen, en het beroep van therapeut met dieren erkend laten krijgen. Dat beveelt de Raad voor dierenaangelegenheden aan aan de sector zelf.

De sector zou zich ook moeten gaan houden aan de aanbevelingen in de White paper” van de International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO, 2018).  Iedereen kan nu maar beginnen met het aanbieden van “hulphonden” en andere dieren, voor allerlei aandoeningen en problemen.  En dat komt nog het welzijn van dieren die ingezet worden, nog de mensen die soms met slecht opgeleide therapeuten en/of dieren te maken krijgen niet ten goede.  “We bevelen aan de mensen die interventies uitvoeren te onderwijzen in dierenwelzijn en hoe deze te beoordelen. Ook relevante kennis betreffende zoönosen, diergezondheid en hygiëne zijn noodzakelijk om de fysische gezondheid van mens en dier te waarborgen. Kennis met betrekking tot het gedrag van dieren voorkomt onveilige en ongewenste situaties. De richtlijnen van de ISAAT/ESAAT kunnen ondersteuning bieden.” aldus de RDA.  Het ministerie zou de wet moeten aanpassen en daar ook richtlijnen voor (het werken met) interventiedieren in op moeten nemen. Daarnaast moet de minister om de tafel met de beroepsgroep om de kwaliteitseisen gezamenlijk vast te leggen.


Dit artikel is een premium-artikel,beschikbaar voor abonnee's van ons blad en website-abonnee's. Het vervolg van dit artikel kunnen abonnees lezen.

Wilt u toegang, kijk dan hier voor de mogelijkheden