Mopshonden hebben vaak last van slecht gangwerk en pijn

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Mopshonden hebben vaak last van slecht gangwerk en pijn

wo, 02/14/2018 - 14:43

Een onderzoek onder ruim 550 mopshonden in Zweden laat zien dat ruim 30% van alle honden een afwijkend gangwerk vertoont.  De afwijking in het gangwerk heeft in het merendeel van de gevallen een neurologische oorzaak en  lijkt samen te hangen met zowel de leeftijd als het optreden van dyspneu, ademhalingsproblemen.

.

pugs
Aan eigenaren werd ook gevraagd wat de normale zithouding van de mopshond was

Met gangwerk wordt de  gecoördineerde ledematenbeweging bedoeld, waarbij de loop en draf van de hond wordt beschreven als symmetrische gang. Abnormale gang kan het gevolg zijn van orthopedisch problemen en / of neurologische aandoeningen. De mopshond, pug,  is vatbaar voor specifieke orthopedische aandoeningen en neurologische problemen in het ras zijn de laatste jaren steeds meer gevonden. In een Brits onderzoek werden kreupelheid als gevolg van orthopedische problemen en ruggenmergaandoeningen, gekenmerkt door parese en ataxie, gemeld bij 2,4 procent van de mopshonden die bij de dierenarts kwamen.  Dat komt niet erg overeen met eerder Zweedsonderzoek, waaruit bleek dat het sterftecijfer bij pugs ruim 7 keer hoger was als bij andere honden ten gevolge van  ataxie, parese en ineenstorting. Maar al we op internet kijken naar al die “leuke, wiebelige” mopsen is het hoog tijd voor nader onderzoek, aldus de wetenschappers van de Universiteit van Uppsala, Zweden.

En dus werden 550 eigenaren van mopshonden via een questionnaire ondervraagd. Daarnaast werd het gangwerk van veel mopsen door experts via videobeelden beoordeeld. De onderzoekers gebruikten een vragenlijst, gericht op onmiddellijke tekenen van een ongezonde manier van lopen, bijvoorbeeld kreupelheid, ataxie / incoördinatie, zwakte en indirecte tekenen van loopafwijking (bijv. onvermogen om te springen, abnormaal slijten van de nagels etc. De eigenaren konden ofwel aangeven dat hun honden een normale gang hadden zonder de volgende symptomen: kreupelheid, coördinatiestoornissen, zwakte, onvermogen om te springen of op te staan, abnormaal slijten van de nagels en / of de huid op de dorsale zijde van de poten, of dat hun honden wel een abnormale gang hadden. Daarnaast werd hen gevraagd een korte videofilm van hun hond tijdens het lopen in te sturen.

andereziektes

Een normaal looppatroon' werd aangegeven door  79,6 procent van de eigenaren. 'Een abnormale gang gedurende minder dan een maand' werd beschreven bij 4,4 procent van de mopsen en 'een chronische gangafwijking (> 1 maand)' bij 16,0 procent van de mopsen. Honderdachtentwintig pug-eigenaren antwoordden dat hun hond hun nagels en / of de huid op de dorsale zijde van hun poten afsleet. Zevenenvijftig van deze 128 eigenaren antwoordden in dezelfde vragenlijst dat hun mopshond normaal liep. Aangezien dat ook een afwijking is, komt het totaal aan mopsen met abnormale gang op 30,7%. Bij de honden met abnormale gang werd ook vaak pijn aangegeven, ofwel omdat de hond niet meewilde met een rondje om, ofwel omdat de hond duidelijk geïrriteerd was door de pijn.

Kijkend naar andere aandoeningen vonden de onderzoekers een significante overeenkomst tussen dyspneu en abnormaal gangwerk. Ook honden met incontinentie hadden veel vaker een afwijkende gang, en vaak werd het probleem met het gangwerk ook als de voornaamste reden voor euthanasie genoemd door de eigenaren.


Lees ook: Stollingsproblemen bij kortsnuiten


Deze studie toont aan dat de prevalentie van gangafwijkingen bij het ras hoog was en dat deze toenam met de leeftijd. Inderdaad, de meest voorkomende oorzaak van overlijden / euthanasie, gemeld door de eigenaar, was een abnormale gang, wat suggereert dat loopafwijkingen een belangrijker gezondheidsprobleem zijn dan wat in vorige, gepubliceerde wetenschappelijke literatuur is gesuggereerd.  De hoge prevalentie van het afwijkend slijtgedrag van nagels in de vragenlijsten en het feit dat kreupelheid in de ingezonden video's niet vaak werd gevonden, suggereren dat de meeste loopafwijkingen bij de mopsen inderdaad verband hielden met neurologische in plaats van orthopedische stoornissen. Overigens menen de onderzoekers dat het afwijkende gangwerk mogelijk nog hoger ligt, eigenaren hadden vaak de neiging afwijkend gangwerk toch als “normaal” te zien, zo blijkt uit de discrepantie tussen wat de eigenaar zegt en de expert-analyse van de videobeelden.

In dit onderzoek rapporteerden pug-eigenaren vaker problemen in de bekkenledematen dan de thoracale, de borst- ledematen. Deze bevinding was niet consistent met die van een gangafwijking (groep 1) die vaker wordt gemeld in de thoracale ledematen. Ook werd bij bijna een derde van de mopsen met een loopafwijking zowel thoracale als bekkenledematen aangetast. Deze inconsistentie kan het gevolg zijn van verschillende onderliggende pathologieën die de thoracale en de bekkenledematen beïnvloeden, maar zou ook het gevolg kunnen zijn van eigenaren die het abnormaal slijten van de nagels niet associëren met abnormaal lopen. Dat kan liggen aan de eigenaren die de thoracale afwijkingen missen.  Desalniettemin worden neurologische afwijkingen bij honden vaker gezien in de bekkenledematen dan in de thoracale ledematen in het algemeen. Bij de meeste mopshonden met abnormaal slijten van hun nagels, had het probleem betrekking op de thoracale ledematen en had het zich al ontwikkeld toen de hond een jaar oud was, wat een aangeboren of aangeboren pathologie suggereert.

pug5
Leeftijd waarop de eerste gangwerkproblemen zich aandienden

Hoe de dyspnoe samenhangt met het afwijkende gangwerk is lastig. Wellicht dat honden met loopproblemen minder vaak ver lopen, dus sneller dik worden, en obesitas leidt bij het ras weer tot ademhalingsstoornissen. Echter, uit dit onderzoek bleek niet dat de honden overwegend gewichtsproblemen hadden, dus er kan een andere oorzaak aan ten grondslag liggen.

Maar, zo concluderen de onderzoekers, “Our results show that the prevalence of gait abnormalities in pugs is a greater health problem than what has previously been described.” Nader onderzoek is dan ook zeer wenselijk.

 

bron

High prevalence of gait abnormalities in pugs

dossier