• Retrieving for all Occasions.
  • Leesvoer voor voorjagers

Leesvoer voor voorjagers

Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

Leesvoer voor voorjagers

vr, 07/12/2019 - 12:24

Jachthondentraining is wellicht de oudste hondensport en nog steeds erg in trek. In de loop der jaren zijn er tal van verschillende trainingstechnieken ontwikkeld, en inmiddels is duidelijk dat er meer wegen naar Rome leiden.
Opvallend is dat steeds meer voorjagers de weg kiezen van positieve bekrachtiging en het gebruik van clickertraining. Deze methode staat weliswaar nog in de kinderschoenen in de jachthondensport, maar wint snel aan populariteit. Clickertraining en jachttraining lijken niet gemakkelijk overeen te komen en beginnende voorjagers staan voor veel vragen bij de praktische uitwerking hiervan.

In het boek Retrieving for all occasions, van de Zweedse trainsters Elsa Blomster en Lena Gunnarsson worden veel van deze vragen uitgebreid beantwoord. En naast Zweeds is het boek nu ook vertaald naar het Engels.

Filosofie 

Het wordt al snel duidelijk wat de filosofie is van beide trainers: positieve bekrachtiging, een goede trainingsopbouw en gericht op succes. De lezer wordt wegwijs gemaakt in het ontwikkelen van een solide trainingsopbouw voor elke oefening. Het uitgangspunt hierbij is om de hond volop te kunnen belonen voor gewenst gedrag terwijl we ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt uitsluitend gewerkt met beloningen en zonder correcties. Om dat succesvol te laten verlopen is het wel zaak dat de voorjager exact weet hoe de training in elkaar zal steken en niets aan het toeval overlaat. Door de hond het gewenste gedrag te laten herhalen slijt deze gedraging in en wordt het een gewoonte, waarbij geen ruimte over blijft voor ongewenst gedrag. Reageert de hond toch anders dan verwacht? Dan wordt dit genegeerd of gestopt zonder gebruik van een correctie en mag de voorjager terug naar z’n trainingsplan om deze aan te passen en fouten in de toekomst te voorkomen. De invloed van clickertraining in dit boek is groot, en op prettige wijze vertaald naar de oefeningen uit het jachtveld. Zoals de titel doet vermoeden maakt het hierbij niet veel uit wat het doel is van de voorjager: “for all occasions”.

Alle soorten

Er wordt aandacht besteed aan alle oefeningen die men kan tegen komen op de verschillende soorten jachtproeven voor zowel retrievers als spaniels, er is gedacht aan de praktijkjacht en ook de recreant die op een fijne manier met z’n hond wil werken vindt in dit boek volop inspiratie. Door middel van voorbeelden en veel simpele oefeningen wordt clickertraining volledig geïntegreerd in de onderdelen uit jachttraining.
Zoals we gewend zijn van clickertraining worden de oefeningen in veel kleine stukjes verdeeld die de hond afzonderlijk aanleert. Pas als de hond alle gedragingen onder de knie heeft worden deze aan elkaar gekoppeld tot één opdracht. Op zo’n manier wordt relatief ingewikkelde lesstof behapbaar gemaakt voor zowel hond als voorjager.

Hersenwerk

Al snel wordt duidelijk dat dit boek vooral de voorjager aan het werk zet. Hoewel de lesstof uitgebreid en duidelijk wordt omschreven is het doel om de eigenaar van de hond inzicht te geven in de oefening alvorens de hond ermee aan de slag gaat. Door inzicht te krijgen in de leerprincipes van de hond en zijn reactie op verschillende technieken komen we erachter hoe we de hond de verschillende oefeningen zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk aanleren op een positieve manier. Hierbij valt het op dat alle lesstof is beschreven vanuit de vele jaren ervaring van de auteurs. Eventuele valkuilen worden duidelijk omschreven, net als tips om deze te vermijden. Ook is hierbij ruimte voor de verschillende karakters van een jachthond. Zowel voor de bloedfanatieke werkgefokte retriever als de makkelijke afgeleide spaniel is er een uitgebreide beschrijving over het verloop van de training. Het is aan de eigenaar om te bepalen welke technieken van toepassing zijn op zijn of haar hond en de juiste adviezen tot uitvoering te brengen. Het boek is niet alleen opgedeeld in verschillende hoofdstukken per aspect in de jachthondentraining, maar ook per hoofdstuk is er een duidelijke structuur in te ontdekken. Behalve de informatie bevat elk hoofdstuk meerdere simpel uit te voeren oefeningen die de hond helpen bij het eigen maken van de oefening.
 

hond

Tips en adviezen

Een belangrijk terugkerend thema hierbij is spelen. Het spelenderwijs leren wordt optimaal gebruikt en komt in vrijwel alle hoofdstukken terug. De mythe dat jachthondentraining en spelen niet samen gaan wordt flink doorbroken met passende manieren van spelen om de steadiness, het hanteren van een apport en het modelapport te verbeteren. Aan het einde van elk hoofdstuk volgt een handige samenvatting van de belangrijkste punten en in sommige gevallen een lijst met oefeningen met betrekking tot het onderwerp. Uiteraard zijn ook deze oefeningen ingedeeld in kleine stukjes die een goede opbouw kennen en waarbij de voorjager kan afvinken of de hond een gedraging onder de knie heeft. Daarnaast staan her en der door de hoofdstukken handige tips en adviezen beschreven als kleine notities. De kans is groot dat ervaren voorjagers na het lezen van dit boek tot de conclusie komen dat jachthondentraining meer theorie omvat dan ze aanvankelijk dachten. De gestructureerde manier waarop de training in het boek is opgesteld komt voort uit vele simpele regeltjes. De opbouw van een training is van groots belang en daarvoor is het nodig om veel te plannen en het verloop nauwlettend in de gaten te houden. Tijdens het lezen van de verschillende hoofdstukken verkrijgen voorjagers inzicht waarmee ze leren om zelf een gedegen trainingsplan op te zetten voor hun hond. De methode vraagt erom dat men na elke trainingssessie kort verslag doet en de voortgang steeds opnieuw onder de loep neemt. Een trainingsplan wordt niet in één keer van A tot Z beschreven maar is een dynamisch iets dat gaandeweg zal moeten aangepast om het succesvol te laten zijn.

Multimedia

Behalve dit boek zijn er meer manieren om te leren over deze manier van jachttraining.
De auteurs van dit boek zijn beiden actief als jachttrainer en geven zowel groepstraining, privé lessen als verschillende workshops en lezingen over jachttraining voor retrievers en spaniels.
Een tamelijk nieuw fenomeen in Europa is de mogelijkheid tot online training. De verschillende facetten van jachttraining worden aangeboden via een online cursusaanbod waarbij je de keuze hebt uit een pakket met of zonder persoonlijke feedback. De geschreven informatie wordt ondersteund door filmmateriaal en handige voorbeelden. Tijdens de online cursussen wordt het lesmateriaal per dag verzonden en net als in het boek in kleine stappen aangereikt. Retrieving for all occasions biedt de mogelijkheid om per onderdeel een cursus te bestellen, zoals bijvoorbeeld heelwork, het modelapport en de stopfluit.
Daarnaast zijn de online cursussen ingedeeld in lesstof voor beginnende honden (en voorjagers) en meer ervaren combinaties. Veel van het geschreven woord wordt ondersteund door beeldmateriaal dat via het Youtube account van Retrieving for all Occasions bereikbaar is. Daar worden de oefeningen opgedeeld in verschillende onderwerpen en is de trainingsopbouw weergeven van verschillende onderdelen van de jachttraining. Dit vormt samen met dit boek een prima basis voor zowel beginnende als ervaren jachthondeneigenaren.

Een aanrader voor beginners is om dit boek van voor tot achter te lezen voor aanvang van de training met een pup. Ook voor ervaren voorjagers kan dit veel verheldering geven en een prima aanvulling zijn op de basis die al gelegd is. Daarna zal het regelmatig voorkomen dat men na een tijdje een bepaald onderwerp opnieuw wil bestuderen ter inspiratie voor de training of het rechtzetten van fouten in de training(sopbouw). Ook als de besproken techniek niet volledig aansluit bij hoe men de hond wil opleiden is dit boek een waardevolle toevoeging. Veel oefeningen passen ook in andere trainingsmethoden of kunnen naar eigen inzicht worden aangepast. In het voorwoord laten de auteurs hierover ook geen illusies bestaan: er zijn veel verschillende manieren om een jachthond op te leiden. Lezers krijgen met dit boek de benodigde informatie om meer te leren over de gehele filosofie achter deze trainingsmethode, waarna men zelf de onderdelen kan kiezen om te integreren in hun eigen trainingsplan. Ieder zal voor zich moeten bepalen welke facetten van een methode bij ze past en welke ze niet willen gebruiken. Dit boek is slechts één bron van vele die voorjagers kunnen raadplegen. Wel is dit de eerste keer dat er een boek wordt gewijd aan de volledige jachttraining op positieve wijze en met behulp van clickertraining voor retrievers en spaniels. Een handig hulpmiddel voor iedereen die op gestructureerde wijze aan de slag wil met deze methode in de jachthondensport.

 

bron

Bron: retrieving for all occasions