• Kruisingsnest bij het Markiesje
  • Kruisingsnest bij het Markiesje

Kruisingsnest bij het Markiesje

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Kruisingsnest bij het Markiesje

di, 10/31/2017 - 16:37

Onlangs werd een Markiesje gedekt door een Chinese Crested Powderpuff, oftewel een behaarde Chinese naakthond. Dat gaf nogal wat reacties op de social media. Waarom deden de fokkers dat? Het Markiesje is een Nederlands ras waarvan de stamboeken nog open zijn. Ze hebben een kleine genenpoel en kunnen dus dieren aankeuren om die variatie te vergroten.

Een onderzoek dat kort geleden gedaan werd adviseerde dat ook. Alleen: waar vind je zulke hondjes?

In de zuidelijke landen van Europa zien we regelmatige dit type spioenen. Maar ja, van de gezondheid van zo’n dier weet je niets. En bovendien zijn ze vaak gecastreerd als ze naar Nederland komen, en daarmee niet meer bruikbaar. Een optie is dan ook om zelf een hondje te fokken en dat daarna aan te laten keuren. Zelf een look-alike maken dus eigenlijk.
Daarvoor neem je dan een Markiesje en dat kruis je met een ander ras. Waarschijnlijk moet je dan de pups eerst weer terugkruisen maar daarna heb je look-alike die al voldoende zal lijken op een zuiver Markiesje. De voordelen daarvan zijn duidelijk: je weet wat je hebt en als je het gebruikte ras met zorg uitkiest weet je dat zelfs van twee kanten. De vraag is natuurlijk: wie wil dat doen.

yeahCarolina en Dik Tingen zagen er wel iets in. Ze dachten aan een Powderpuff. Maar voor zo’n project wilden ze wel akkoord en samenwerking, en daarmee dus back-up van de rasvereniging. Dat kregen ze.
Biologe Agnes Meiling is lid van de Gezondheidscommissie van de rasvereniging: “Waarom de keuze voor Powderpuff? De keuze voor een ras om mee te kruisen is allereerst aan de fokker die het nest fokt, maar vanuit de vereniging wordt natuurlijk wel gekeken wat een logische kruising is die snel tot gezonde, rastypische hondjes zal leiden. De Powderpuff sprak de vereniging aan omdat het net als het Markiesje een elegant, klein hondje is zonder tekenen van verdwerging.

Qua bouw sluiten de rassen mooi op elkaar aan. Wie de rasstandaarden naast elkaar legt ziet veel overeenkomsten, die door het grote verschil in vacht niet zo opvallen. Beiden hebben een elegant, ietwat lang hoofd met aanwezige maar niet overdreven stop, met amandelvormige ogen die gemiddeld van grootte zijn en niet uitpuilen, en een compleet en recht schaargebit. Dit laatste wil bij de naakte variant van de Chinese naakthond nog wel eens een probleem zijn, daar het gen dat zorgt voor naaktheid ook het gebit kan beïnvloeden. Bij de behaarde powderpuff is dat gelukkig geen probleem door de afwezigheid van het naaktgen. De ooraanzet is een punt waarop beide rassen van elkaar verschillen. Bij het markiesje zijn de oren hoog aangezet en hangend, terwijl bij de powderpuff een lage ooraanzet gewenst is en zowel staande als hangende oren voorkomen. Dit is een puntje van aandacht voor de komende generaties. Net als het markiesje is de Chinese naakthond elegant van bone, met een lichaam dat iets langer dan hoog is. We hopen de rechte rug en goede hoeking van de chinese naakthond terug te zien bij de F1 pups en komende generaties.”

Dat klonk goed dus. Carolina en Dik zochten en vonden een geschikt reutje en dat viel nog niet mee. Er zijn namelijk wel enkele verschillen binnen het ras. Zo is de Chinese naakthond een slagje kleiner dan het Markiesje volgens de rasstandaard, maar gelukkig werd er een lijn gevonden waarin de afmetingen mooi overeen komen met de standaard van het Markiesje. pups
Ook qua gedrag en temperament sluiten de beide rassen goed op elkaar aan. Dat is natuurlijk geen toeval, het zijn immers beide kleine gezelschapshondjes uit rasgroep 9. Ze zijn dan ook allebei makkelijke, vriendelijke en vrolijke hondjes die graag bij hun baas op schoot zitten en ook erg geschikt zijn voor actie.

Uiteraard is gezondheid een erg belangrijk punt in de keuze voor een ras om mee te kruisen. De meeste problemen die bekend zijn bij de Chinese naakthond worden veroorzaakt door het naaktgen, maar ook bij de Powderpuff variant komen enkele aandoeningen voor.
Gelukkig kan er voor de oogafwijking Primaire Lens Luxatie (PLL) een DNA test gedaan worden.
De gekozen reu is uiteraard vrij en zal deze aandoening dus niet in de markiesjespopulatie introduceren.
Verder speelt er Patella Luxatie, een probleem dat we vaak zien bij kleine rassen, zo ook het Markiesje. Het was dus erg belangrijk om een vrije reu te kiezen uit een familie waarin geen tot weinig PL speelt, en dat is gelukt. De reu moest wel nog getest worden volgens het Meutstege protocol dat de markiesjesvereniging aanhoudt voor PL en is met vlag en wimpel geslaagd.

Sowieso stelt de Markiesjesvereniging als eis aan honden van een in te kruisen ras dat zij moeten voldoen aan de gezondheidseisen die in hun eigen ras gesteld worden en óók aan die gesteld in het fokreglement van de Markiesjesvereniging. Dus wat op het eerste oog een gek voorstel leek, heeft uiteindelijk toch goedkeuring van de Markiesjesvereniging gekregen.

Het grootste, opvallendste verschil is de vacht, en dat is natuurlijk veel minder belangrijk dan gezondheid of bouw. Dit verschil wordt veroorzaakt door het gen voor een baard. Doordat dit een dominante eigenschap is zal de eerste generatie naar alle waarschijnlijkheid een baard hebben, maar dit is een paar generaties weg te selecteren. Carolina en Dik hebben er alle vertrouwen in. Onlangs werd het nestje geboren: twee teefjes en een reutje. Alle drie helemaal zwart en nu nog niet te onderscheiden van een zuiver Markiesjesnest.
De pups gaan alle drie naar betrokken fokkers die hiermee een bijdrage hopen te leveren aan de opbouw en het behoud van dit bijzondere Nederlandse ras.