• Antibraakmiddel helpt honden met leishmaniose overleven

Antibraakmiddel helpt honden met leishmaniose overleven

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Antibraakmiddel helpt honden met leishmaniose overleven

ma, 10/31/2022 - 19:10

Leishmania, bijna iedereen heeft er wel van gehoord. Voor honden in Nederland is de kans op besmetting minimaal.

Maar, doordat we ofwel de hond steeds vaker meenemen op vakantie, ofwel honden adopteren uit warme Middellandse Zeelanden, komt de ziekte toch in Nederland voor. De hond heeft de ziekte dus al, want de kans op infectie (via o.a. baarmoeder en sexueel contact) is weliswaar aanwezig, maar klein.

De ziekte wordt overgebracht door een zandvlieg (een klein soort mug). Deze kan niet blijven leven als het kouder wordt dan 18 graden. Vandaar zijn leefgebied, warme landen. De zandvlieg prikt bloed tijdens zonsondergang en zonsopgang. Overdag rusten de zandvliegen op donkere en vochtige plaatsen, vooral in kieren en holen in stenen wanden, houtstapels, kelders of donkere opslagplaatsen bij huizen en stallen.

Het ziektebeeld van leishmaniosis is heel verschillend. Sommige honden worden helemaal niet ziek, terwijl andere honden ernstig ziek kunnen worden en zelfs aan de gevolgen van Canine leishmaniosis kunnen overlijden. Genezen kan niet, de ziekte kan wel onder controle worden gehouden.

Als honden aan leismaniose overlijden, is de directe oorzaak meestal de nieren. Chronische nierziekte (CKD) is de belangrijkste doodsoorzaak. Nieuw onderzoek laat nu zien dat de nierfunctie kan worden verbeterd met domperidon. Daarvan is onlangs gemeld dat het de nierfunctie verbetert bij leishmaniotische honden met CKD. Domnperidon is in de humane geneeskunde vooral bekend als middel bij misselijkheid, het stimuleert de beweging van maag en darmen en zorgt ook voor een hogere productie van moedermelk bij zogende vrouwen.

Het nieuwe onderzoek was gericht op het beoordelen van de werkzaamheid van domperidon plus nierdieet bij het vertragen van de progressie van nefropathie bij leishmaniotische honden met CKD.

Dertig honden van gemengde rassen werden aanvankelijk in het onderzoek opgenomen. 11 honden waren gecastreerde reuen en 19 gesteriliseerde teven, in de leeftijd van 3 tot 13 jaar en met een gewicht van 12 tot 38 kg. Alle honden hadden leishmaniosis in een vroeg stadium. Uiteindelijk werden 22 honden daadwerkelijk geëvalueerd, de andere honden vielen door diverse, niet aan het onderzoek gebonden oorzaken, uit.

In het onderzoek, na 3 maanden nierdieet, nam de sSDMA significant af bij de honden die deelnamen, wat bevestigt dat dieetinterventies honden ten goede komen in eerdere stadia van CKD. Therapeutische diëten vormen inderdaad een van de aanbevelingen voor het beheersen van de progressie van CKD en het verbeteren van de overlevingskans bij honden. De toevoeging van domperidon bleek effectief, zodat de honden op de combinatie een verbeterde nierfunctie hielden. “Deze resultaten tonen aan dat behandeling met domperidon, in combinatie met een nierdieet een stabiele nierfunctie in stand hield bij de honden die deelnamen, ondanks dat deze een gemiddelde sSDMA-waarde van ≥ 15 μg/dl hadden bij opname” zo concluderen de onderzoekers, “Concluderend, domperidon plus nierdieet vermindert de progressie van nierziekte bij leishmaniotische honden met CKD in vergelijking met alleen nierdieet.

Foto: Hond met Leismaniose, Uwe Gille