niet erkende kleuren

FCI erkent nieuwe kleurslag Riesenschnauzer

Tot 1 juli 2021 waren er bij de Riesenschnauzer twee kleurslagen erkend: zwart en peper-en-zout.

Poedels: ook stamboomloze honden gaan we registreren

Op 10 maart had de Nederlandse Poedelclub haar jaarlijkse ledenvergadering.
En daar werd een bijzondere nieuwe regel aangenomen.