• Waarom honden springen...
  • Waarom honden springen...

Waarom honden springen...

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Waarom honden springen...

ma, 10/30/2017 - 16:34

Het opspringen van een hond is een universeel probleem. Wie een beetje op internet rondkijkt ziet al snel allerlei goedbedoelde adviezen om het toch vooral af te leren. Maar inmiddels is er ook onderzoek gedaan naar factoren die het "springgedrag" beïnvloeden. Petr Rezac et. al van de Universiteit van Brno, in Tsjechië, onderzochten wanneer honden nu vooral opspringen, en tegen wie. En ook of er verschil is te vinden tussen honden.

Volgens eerder onderzoek (2003) springt de helft van alle honden op tegen mensen, en uit dit onderzoek bleek dat zelfs 90% van alle honden ergens in hun leven een periode had gehad waarin ze tegen mensen opsprongen. Kortom, inderdaad een universeel probleem. Vooral omdat grote honden zo kleine kinderen kunnen doen schrikken, er mogelijk schade aan de kleding ontstaat, die nagels zijn scherp, en er kunnen bij wat minder weer flinke moddervlekken achterblijven. Op zich niet onoverkomelijk, die laatste twee, maar ja, je wilt het liever niet. De omstandigheden waarin honden opspringen tegen mensen zijn echter nog vrijwel niet onderzocht, vandaar dit onderzoek.

Daarbij vulden gewone hondeneigenaren, 294 in totaal, een vragenlijst in.  Over hun hond, leeftijd, ras, formaat, gecastreerd of niet.  Maar ook over hun gewoontes, hoe vaak gaat de hond uit, de trainingen die ze hebben gehad etc. En uiteraard over het springgedrag. Het merendeel van de respondenten, 78%, waren vrouwe. De honden waren goed verdeeld, halfom reuen en teven.  Van de reuen was 11% gecastreerd, van de teven22%. De leeftijden waren van vijf maanden tot 14 jaar.

Uit die bijna 300 honden werden weer 42 honden geselecteerd voor een serie experimenten.  In elk experiment kwam de eigenaar door een deur binnen, waarbij in het eerste experiment de eigenaar bleef staan met zijn lichaam richting hond,in het tweede zakte de eigenaar op zijn knieën/door zijn knieën, in het derde keerde de eigenaar de hond de rug toe.

Het gezichtlikken blijkt bij het springen het ultieme doel van de hond

Uit het onderzoek bleek al snel dat honden vooral tegen de eigenaren opspringen bij thuiskomst, en het minst tegen vreemden bij het uitgaan. Ook opspringen tegen de eigenaar bij het uitgaan kwam veel minder vaak voor dan bij het thuiskomen. Maar bij de honden waren er ook verschillen. Zo blijken kleinere honden veel vaker (3,2x) tegen de eigenaar op te springen als grotere honden. Waakhonden sprongen veel vaker op tegen vreemden tijdens wandelingen, maar tijdens wandelingen springen teven weer vaker tegen hun eigenaar op, net zoals honden die vaker per dag (2x of meer) worden uitgelaten dan honden die het met minder dan twee keer moeten doen.

tabel

In het experiment bleek welk gedrag de honden vertonen, wanneer de eigenaar staat of knielt, met het gezicht richting de hond (zie tabel). Meer dan driekwart van de honden likte het gezicht van de eigenaar als hij knielde, maar honden rennen weer veel minder vaak zenuwachtig heen en weer als de eigenaar knielt, beide een significant verschil in lichaamspositie. Voor de andere gedragingen was de lichaamspositie minder significant.

De onderzoekers concluderen uit alle gegevens dat de locatie van de eigenaar of vreemdeling er toe doet of de hond springt of niet. Het gezichtlikken blijkt bij het springen het ultieme doel van de hond, zo concluderen de onderzoekers. Immers, zodra ze erbij kunnen ,begroet 100% van de honden de eigenaar op die manier. Als begroeting?  Waarschijnlijk niet, want bij honden onderling is de bek likken van de ander een manier om om eten te vragen. Bijna logisch, de eigenaar komt thuis, in hondenogen "van de jacht", dus heeft eten bij zich…

Dat grote honden minder vaak springen komt -aldus de onderzoekers- waarschijnlijk omdat ze al wat gemakkelijker bij het gezicht van de eigenaar kunnen, die hoeft maar een klein beetje te bukken. Een chihuahua daarentegen staat in hoogte wel heel ver van het gezicht af, dus springt. En dat teven vaker springen dan reuen is ook weer te verklaren vanuit de voedselvraag, immers, bij wolven en wilde honden is het de reu die jaagt..

Desondanks sluiten de onderzoekers ook niet uit dat het niet (alleen) de vraag om voedsel is, maar ook echt een poging tot sociaal contact. Elkaars hoofd besnuffelen is bij honden niet ongewoon als begroeting, dus waarom niet bij de eigenaar?  En meer dan bij de vreemdeling, want honden onderling begroeten "bekenden" ook intensiever dan vreemde honden.  En, zo bleek uit eerdere onderzoeken, hoe langer de honden gescheiden waren van de eigenaar, hoe enthousiaster het onthaal, oftewel, hoe intenser het springgedrag.

En, zo concluderen de onderzoekers, het gaat de honden echt niet om het springen. want als de eigenaar met zijn rug naar de hond stond, deden ze hun uiterste best toch voor of tenminste een beetje voor de eigenaar te komen, opnieuw gericht op het gezicht.

Kortom, je hond springt uit zin in eten of uit liefde, en wil niks anders dan een ferme lik op je gezicht planten. Wellicht ongewenst gedrag, maar ze bedoelen er niks verkeerds mee. Tenslotte had jij je spannende dag buitenshuis, en zat hij alleen maar de uren af te tellen tot je thuiskwam.

Met dank aan Dr. Petr Rezac voor het ter beschikking stellen van het onderzoek

bron

Factors affecting dog jumping on people