• Reglement jachthondenproeven gewijzigd

Reglement jachthondenproeven gewijzigd

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Reglement jachthondenproeven gewijzigd

di, 05/16/2017 - 14:06

Orweja kondigt op 15 mei 2017 een wijziging aan van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven (ARJP), ook wel het rode boekje genoemd. Wedstrijden die onder Orweja vallen zijn onder andere de Orweja Working Tests, veldwedstrijden, MAP’s (meervoudige apporteerproeven), SJP’s (standaard jachtproeven.

Voorheen KNJV proeven) en PJP’s (provinciale jachtproeven). Deze proeven worden georganiseerd door trainingsdistricten en/of rasvereniging en vallen onder de reglementen van de Orweja. De volgende wijzigingen zijn aangebracht:

  • Het ARJP is gelijk gesteld met de nieuwe Wet natuurbescherming die sinds januari 2017 van kracht is wat betreft het gebruik van een geweer tijdens proeven. Dit houdt in dat het geweer en de munitie moeten voldoen aan de regels volgens de Wet natuurbescherming. Bij afwijkende munitie moet de organisatie een vergunning regelen.
  • De voorrangsregel tijdens inschrijving is in termijn teruggebracht van 30 naar 10 dagen. Dit houdt in dat leden van de organiserende instantie de eerste 10 dagen van de inschrijving voorrang hebben op anderen. Voor rasverenigingen geldt nog wel een termijn van 30 dagen.
  • De sluitingsdatum voor inschrijving van een proef is vervroegd naar minimaal 14 dagen voordat de proef plaats vindt. Dit was 7 dagen.
  • De volgorde voor deelname is afhankelijk van het moment dat het inschrijfgeld is ontvangen.
  • Honden kunnen worden ingeschreven voor MAP’s als zij op het moment van de inschrijving voldoen aan de voorwaarden. Dit voorkomt dat men kan inschrijven op een hoger niveau als de daarvoor te behalen diploma’s nog niet binnen zijn. Om in te kunnen schrijven voor een MAP op B of A niveau zijn minimaal 2 SJP diploma’s van respectievelijk B of A niveau vereist met een vastgesteld minimum aantal punten.

Het systeem van MyOrweja is al bijgewerkt naar de laatste wijzigingen en de inschrijving voor MAP’s verloopt al volgens de nieuwe regels. Orweja benadrukt dat de nieuwe regels zijn aangenomen voor meer duidelijkheid richting inschrijvers.