• Onderzoek naar maagkanker bij Belgische herders
  • Groenendaeler

Onderzoek naar maagkanker bij Belgische herders

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Onderzoek naar maagkanker bij Belgische herders

wo, 09/20/2023 - 11:12

Bij de Belgische herder (Tervueren en Groenendaeler) is maagkanker al jaren een probleem. En al jaren wordt er getracht de (genetische) oorzaak hierachter te achterhalen.

Maagkanker is een serieuze bedreiging en hoewel er binnen het ras goed wordt gemonitord lukt het niet het aantal gevallen te laten dalen. Een van de grote problemen is dat het probleem zich vaak pas op latere leeftijd openbaart en dan is er natuurlijk al gefokt met de dieren. Je kunt wel wachten voor een dier wordt ingezet in de fokkerij, maar niet eindeloos.
Los van deze leeftijd is de vererving ingewikkeld. Het lijkt duidelijk op meerdere genen te liggen maar of er mogelijk ook omgevingsfactoren meespelen is onbekend

Dat die erfelijkheid er is, dat is een gegeven. Dat is gebleken uit uitgebreide stamboomanalyses. Meerdere genen spelen een rol, omgevingsfactoren misschien ook. Maar hoe, dat is een vraag waarop men al jaren een antwoord zoekt.

Voor antwoorden is gezocht naar samenwerking met diverse onderzoeksgroepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en er is samenwerking op internationaal niveau.

Voor het onderzoek zelf zijn natuurlijk honden nodig, zowel honden die lijden aan maagkanker als honden die vrij (lijken te) zijn.  De dieren die tot nog toe zijn onderzocht geven een hoopvol begin maar de onderzoekers zijn er nog lang niet.

De onderzoekers gebruiken de genotyperingen zoals Embark die uitvoert. En daarom deze oproep.

Er zijn meer gegevens van honden nodig, zowel van gezonde als van zieke dieren!

Heeft u een langharige Belgische herder (Tervueren of Groenendaeler) en is die onderzocht bij Embark? Wilt u meehelpen aan dit onderzoek?

Via deze link kunt u de “raw data” met het onderzoeksteam delen.

Voor dit onderzoek zijn alle honden bruikbaar: een hond die prachtig oud is geworden zonder aandoeningen maar ook een hond die is gestorven aan een maagcarcinoom of andere onderliggende ziekte.

Op dit moment zijn alle gegevens welkom!

 

Bent u niet bekend met Embark?

De testen zijn op twee manieren beschikbaar:


bij het ExpertiseCentrum via deze link

Er wordt dan een speekselswab opgestuurd vanuit Utrecht, de eigenaar kan deze zelf afnemen en via de gewone post verzenden naar het Embark-lab in Amerika.

De tweede optie is via Marjoleine Roosendaal. Zij is wederverkoper van Embark in Nederland en is bereikbaar via deze facebook-groep 

Voor aanvullende vragen kunt u ook terecht bij Anne-Marie Smolders, de coördinator voor de Belgische herdereigenaren binnen dit onderzoek. Zij is te bereiken via: maagkanker@nvbh.eu of info@decontedefee.nl

Foto: