• Martin van de Weijer overleden
  • Martin van de Weijer overleden

Martin van de Weijer overleden

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Martin van de Weijer overleden

do, 11/05/2020 - 18:33

Martin van de Weijer overleed op 30 oktober 2020, 95 jaar oud.
Een kynologisch boegbeeld wordt hij genoemd, en terecht.

Als zoon van een onderwijzer treedt Martin van de Weijer in de voetsporen van zijn vader. Hij zal onderwijzer blijven tot zijn 50e jaar. Tegen die tijd heeft de kynologie zo'n groot deel van zijn leven in beslag genomen dat hij dat fulltime gaat doen. Hij heeft dan al een indrukwekkende carrière achter zich.
Jong begonnen als secretaris van de Bedlingtonclub in 1948, 23 jaar was hij. En daarna van de ene in de andere functie gerold. In die tijd was het gebruikelijk dat mensen zich bewezen en zorgden dat ze goed onderlegd waren en hun sporen breed verdiend hadden  voor ze zich met keuren gingen bezighouden.
Dat doet Van de Weijer dan ook. Hij bekleedt vele functies en is enorm actief. De keurmeestersexamens die hij gaat afleggen volgen dat patroon. Kennis vergaren en dan overdragen, dat is het motto.
In 1962 wordt Van de Weijer lid van het bestuur van de Raad van Beheer en onder zijn leiding wordt dan deToepoels, het bekende kynologische naslagwerk, volledig herzien uitgegeven. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de 3e tot en met de 8e druk.
Hij doet meer: van 1969 tot 1991 heeft hij de eindverantwoording voor de organisatie van de Winner. Daartoe is hij wel eerst op eigen verzoek toegetreden tot het bestuur van KNK Cynophilia. Die organisatie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de Winner.
In 1975 wordt Van de Weijer dan secretaris van het bestuur van de Raad en directeur van het bureau. Een dergelijke dubbelfunctie is tegenwoordig geen optie meer, die wordt verdeeld over twee personen. 
Onder zijn beleid wordt het tatoeëren van rashonden verplicht en ook het geschreven keurverslag op shows wordt een feit.

Martin van de Weijer heeft naast al die activiteiten en zijn keuringen ook vele artikelen geschreven en lezingen gegeven. Voor al die activiteit werd hij Lid van Verdienste van de Kynologie, kreeg hij de Gouden erespeld en werd hij aan het einde van zijn carrière als all-round keurmeester benoemd tot erekeurmeester. Ook een Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau viel hem ten deel.

Een rijk gevuld leven is ten einde.
Voor alle nabestaanden en in het bijzonder zijn vrouw veel sterkte gewenst.