• Geen toename adopties in asielen

Geen toename adopties in asielen

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Geen toename adopties in asielen

ma, 04/06/2020 - 16:05

De laatste tijd doen geruchten de ronde dat er meer belangstelling zou zijn voor het adopteren van dieren uit de landelijke asielen.
Navraag bij de Dierenbescherming leerde dat dit niet correct is. Er is tot op heden geen toename van de adopties gesignaleerd.

De Dierenbescherming zei desgevraagd:

"De laatste dagen krijgen wij van vele kanten de vraag of er meer mensen een dieren uit onze asielen adopteren omdat ze nu thuiszitten vanwege de coronamaatregelen. Over het geheel genomen zien we geen grote verschillen met vorige jaren.
Dat neemt niet weg dat het bij een aantal van onze dierenopvangcentra in het land wel drukker is met aanvragen en plaatsingen van dieren. De conclusie hieruit is dan ook dan je niet kunt spreken van een landelijke toename, maar er lokaal wel sprake kan zijn
van meer belangstelling.

Bij veel recent gedane adopties van dieren uit onze asielen wordt aangegeven dat men het al wel van plan was voor in de zomervakantie, maar dat dit nu naar voren is geschoven door de coronacrisis. Deze serieuze adopties zijn natuurlijk van harte welkom. Het is mooi en
hartverwarmend dat we zien dat er ook dieren geplaatst worden die al langer in onze asielen zitten of een rugzakje hebben. Ook voor oudere dieren lijkt nu meer belangstelling te zien. Daar zijn we ontzettend blij mee, want juist deze dieren verdienen een gouden mandje."
De Dierenbescherming onderstreept dat als er vraag is naar een asieldier ook nu de gebruikelijke plaatsingsregels
worden gehanteerd: "Sterker nog, we vragen juist nu extra door om te voorkomen dat er sprake is van een impuls-adoptie. De aanschaf van een huisdier is namelijk voor altijd en niet alleen voor nu omdat mensen meer thuiszitten. Het is ons er alles aangelegen dat het dier na de coronacrisis niet weer bij ons terugkomt, maar dat het een ‘forever home’ heeft gevonden."

Bij een aantal asielen in het Zuid-Westen, Zuiden en Noord-Oosten is het drukker met plaatsingen dan gebruikelijk. In de cijfers is dat echter nog niet direct terug te zien, daarvoor is de periode nog te kort. Toch is de beleving van veel medewerkers op de verschillende locaties die veel plaatsen, dat het drukker dan normaal is.

Deze indruk wordt enigszins bevestigd door de aantal dieren dat op ikzoekbaas.nl staat. Even wat cijfers:
In de afgelopen weken is het totaal aantal dieren gedaald van 619 in de week van 23 maart, naar 601 vorige week en vandaag staat de teller op 575 beschikbare dieren voor adoptie. Of dit volledig aan de huidige situatie rond de coronacrisis ligt nog niet duidelijk, hiervoor is de periode te kort. 

Voorlopig is er ook nog geen extra toename gesignaleerd, iets waarover ook geruchten de ronde doen. Dat blijkt dus tot nog toe niet te kloppen.